Jak poinformował Państwowy Inspektorat Sanitarny w Krośnie, w próbce wody z wodociągu Gminnego Gminy Chorkówka wykryto bakterie potencjalnie chorobotwórcze - woda jest niezdatna do spożycia.
Są to bakterie potencjalnie chorobotwórcze, w związku z tym użytkownicy wody z Wodociągu sieciowego Chorkówka powinni do czasu odwołania komunikatu:
1. Spożywać wodę dostarczaną przez Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka w cysternach lub zbiornikach.
2. Woda z beczkowozu / zbiornika nadaje się do spożycia po przegotowaniu
3. Można zaopatrzyć się w wodę konfekcjonowaną
4. Do celów sanitarnych można stosować wodę wodociągową wyłącznie po co najmniej 10-minutowym gotowaniu włącznie do kąpieli noworodków i dzieci w wieku niemowlęcym.

Dotyczy to mieszkańców miejscowości: Chorkówka, Kobylany, Bóbrka, Machnówka, Leśniówka, Zręcin, Żeglce, Faliszówka, Kopytowa.

Dalsze informacje na temat jakości wody będą podawane w kolejnych komunikatach. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie obowiązuje do odwołania.
Udostępnij ten artykuł znajomym: