Dlaczego GDDKiA w Rzeszowie unieważniła przetarg na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28?
Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji (studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie tłumaczy, że oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum: MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Mosty Kraków S.A. – Partner Konsorcjum, MP Infra Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum na 11 488 200,00 zł brutto przewyższa tą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 6 081 126,15 zł brutto do wartości oferty z najniższą ceną - powiedziała Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

Aktualnie przygotowywane są materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest jeszcze w tym roku.