Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Kobylany Razem" z Kobylan, gm. Chorkówka zrealizowało projekt Podtrzymujemy lokalne tradycje - "Zdrowo, smacznie, na ludowo". Co zakupiono z otrzymanego dofinansowania?
W sierpniu br. został złożony wniosek do konkursu grantowego Podkarpackie FIO Lokalnie na kwotę 5 tys. zł. Łączna wartość projektu to ponad 9,5 tys. zł. Spośród 106 złożonych wniosków, 31 otrzymało dofinansowanie w tym stowarzyszenie z Kobylan, jako jedyne w powiecie krośnieńskim.

W ramach zadania zakupiono 4 komplety składanych ławek i stołów, robot kuchenny oraz 14 kompletów strojów (spódnice i bluzki). Projekt został zrealizowany w listopadzie br. i zakończył się degustacją potraw kuchni regionalnej.

- Podkarpackie FIO Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Operatorem programu jest Fundacja Generator Inspiracji. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji - powiedziała Małgorzata Foremny, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.