Ogłoszony został ponowny przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Miejsca Piastowego. Poprzedni został unieważniony. Dlaczego?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie skierowała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28. Postępowanie dotyczą opracowania Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU). W treści ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia, a także nowych warunków i kryteriów udziału w przetargach.
Poprzednie postępowanie zostało pod koniec listopada unieważnione. Powodem takiej decyzji były ceny złożonych ofert, które znacznie przewyższały szacunkową wartość zamówienia. Pisaliśmy o tym tutaj

Przetarg wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy Miejsca Piastowego unieważniony

-Obwodnica Miejsca Piastowego to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Głównym celem opracowania SK i STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego DŚU, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej obwodnicy zostanie ustalony w uzyskanej DŚU-tłumaczy Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

Zgodnie z założeniami, obwodnica Miejsca Piastowego pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce.

-Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców tych miejscowości-dodaje Joanna Rarus.

Obwodnica Miejsca Piastowego znalazła się na liście rządowego programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Na Podkarpaciu, oprócz Miejsca Piastowego, mają jeszcze powstać obwodnice w: Brzostku i Kołaczycach (jedno zadanie), Jaśle, Kolbuszowej, Nowej Dębie, Pilźnie, Przemyślu i Sanoku.