Sprawdź, które samorządy i z jakimi wnioskami wystąpiły o dofinansowanie z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz które otrzymały wsparcie?
W założeniach, głównym celem rządowego programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. Na Podkarpacie w ramach II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 789 mln zł, w tym w tym ponad 452 mln zł w ramach części wnioskowej. Jak podkreślała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, na Podkarpaciu pozytywnie rozpatrzono ponad 150 wniosków dotyczących różnych inwestycji realizowanych przez podkarpackie samorządy, poczynając od kwestii związanych z remontami oraz budową dróg poprzez duże wsparcie dla modernizacji podkarpackich szpitali, a także ośrodków zdrowia, rozbudowę i modernizację lokalnych ośrodków kultury czy budowę remiz strażackich.

Z miasta Krosna, gmin powiatu krośnieńskiego oraz samorządu powiatowego złożono łącznie 59 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie rozpatrzono 10 z nich. Z naszego terenu wsparcie otrzymają powiat krośnieński oraz gminy Chorkówka, Jaśliska, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Rymanów. Na liście nie ma pozostałych samorządów, czyli miasta Krosna oraz gmin Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna i Wojaszówka, mimo, iż wnioski złożyły.

Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego poinformował, że zgłoszone wnioski oceniała komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów, uwzględniając kryteria paragrafu 10 Uchwały nr 102 RM z 23 lipca 2020 r.

Lista zgłoszonych wniosków w ramach II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)

Miasto Krosno

Instalacja fotowoltaiczna i hybrydowa na budynkach użyteczności publicznej miasta Krosna
Kwota wnioskowanych środków - 4,08 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Boh. Westerplatte 20
Kwota wnioskowanych środków - 9,6 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa odcinaka Drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie
Kwota wnioskowanych środków - 14,92 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bursaki w Krośnie, dwukondygnacyjnego, składającego się z hali lodowej z profesjonalną płytą do short tracku, hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego oraz curlingu wraz z funkcjami towarzyszącymi
Kwota wnioskowanych środków - 24,13 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów
Kwota wnioskowanych środków - 17,24 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Powiat krośnieński

Przebudowa drogi powiatowej Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa
Kwota wnioskowanych środków - 369 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej Chorkówka-Żeglce wraz z budową chodnika w Chorkówce i Żeglcach
Kwota wnioskowanych środków - 400 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o pow. przebudowanej 4100 m kw. (W wyniku przebudowy parkingu powstanie około 120 miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla samochodów osobowych. Parking będzie ogólnodostępny z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych)
Kwota wnioskowanych środków - 405 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby obsługi dróg powiatowych, ciągów pieszych
Kwota wnioskowanych środków - 408 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Roboty budowlane w pomieszczeniach i salach Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, w którym mieści się m.in. LO i kilka sal muzealnych wraz z przebudową części zdewastowanego ogrodzenia wzdłuż parku
Kwota wnioskowanych środków - 585 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Odbudowa drogi powiatowej Jaśliska - Czeremcha - Granica Państwa na odcinku 899 m
Kwota wnioskowanych środków - 666 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
Kwota wnioskowanych środków - 960 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju oraz Przebudowa i remont boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
Kwota wnioskowanych środków - 1,05 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa instalacji oddymiającej w Internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Schronisku Młodzieżowym w Dukli oraz dostosowanie Budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Kwota wnioskowanych środków - 1,07 mln zł; DOFINANSOWANIE - 1 mln zł

Przebudowa drogi powiatowej w Klimkówce wraz z remontem mostu przebudowywanej drogi
Kwota wnioskowanych środków - 1,18 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju, w m.in. wymiana okien, remont elewacji, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych; przebudowa wejścia; oczyszczenie cokołu kamiennego; remont wybranych pomieszczeń w budynku; wymiana podłóg; wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej; budowa wiaty wypoczynkowej
Kwota wnioskowanych środków - 1,27 mln zł; DOFINANSOWANIE - 1 mln zł

Przebudowa drogi powiatowej Miejsce Piastowe - Wrocanka wraz z przebudową, rozbudową mostu na rzece Lubatówka
Kwota wnioskowanych środków - 1,48 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej Iwla - Polany - Huta Polańska
Kwota wnioskowanych środków - 3,39 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej Rymanów - Sieniawa - Głębokie
Kwota wnioskowanych środków - 4 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Wymiana instalacji c.o., przebudowa kotłowni gazowej i instalacji elektrycznej z wymianą opraw na LED, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych (Internat) przy Zespole Szkół w Iwoniczu.
Kwota wnioskowanych środków - 4,2 mln zł; DOFINANSOWANIE - 3 mln zł

Przebudowa i rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie wraz z przebudową drogi powiatowej
Kwota wnioskowanych środków - 4,5 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa ciągów pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
Kwota wnioskowanych środków - 5,95 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Krosno - Rogi - Iwonicz
Kwota wnioskowanych środków - 7,02 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin - I etap
Kwota wnioskowanych środków - 9 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Chorkówka

Przebudowa drogi gminnej Sulistrowa - Pasternik na długości 1 120 m
Kwota wnioskowanych środków - 567 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Przebudowa drogi publicznej Świerzowa przez wieś na długości 1 210 m wraz z budową chodnika w miejscowości Świerzowa Polska na dł. 962 m
Kwota wnioskowanych środków - 1,03 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Termomodernizacja 5 budynków domów strażaka w: Kobylanach - Myszkowskie, Leśniówce, Szczepańcowej, Żeglcach i Kobylanach
Kwota wnioskowanych środków - 1,29 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Modernizacja 1123 punktów oświetlenia, polegająca na wymianie oświetlenia rtęciowego oraz sodowego na oprawy typu LED wraz z montażem zegarów internetowych GPRS (84 szt.)
Kwota wnioskowanych środków - 1,15 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowościach Poraj i Faliszówka. W miejscowości Poraj zakres rzeczowy obejmuje budowę 3811 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 1455 metrów kanalizacji ciśnieniowej, 2 sieciowe przepompownie ścieków i 6 przydomowych przepompowni. W Faliszówce wybudowane zostanie 9497 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 1161 metrów kanalizacji ciśnieniowej i 1 pompownia sieciowa. Umożliwi to przyłączenie do kanalizacji 210 gospodarstw domowych.
Kwota wnioskowanych środków - 2,29 mln zł; DOFINANSOWANIE - 1,5 mln zł

Przebudowa i rozbudowa budynku SP o pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i pomieszczenia dydaktyczne w Kobylanach
Kwota wnioskowanych środków - 4,41 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Dukla

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wietrzno
Kwota wnioskowanych środków - 25 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Iwonicz-Zdrój

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów.
Kwota wnioskowanych środków - 6,5 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Jaśliska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska i Wola Niżna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym na dł. 28700 metrów oraz przyłączy o dł. 4500 m, budowę 10 przepompowni ścieków wraz z instancjami fotowoltalicznymi.
Kwota wnioskowanych środków - 11,51 mln zł; DOFINANSOWANIE - 1 mln zł

Gmina Jedlicze

Budowa garażu dla OSP Jedlicze Męcinka wraz z zagospodarowaniem terenu
Kwota wnioskowanych środków - 800 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej w której powstanie korytarz do sali gimnastycznej planowanej do budowy w kolejnym etapie rozbudowy szkoły, szatnie oraz toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną istniejące sanitariaty dostosowując ich do obowiązujących przepisów.
Kwota wnioskowanych środków - 829 tys. zł; DOFINANSOWANIE - 829 tys. zł

Budowa garażu dla OSP Potok wraz z zagospodarowaniem terenu
Kwota wnioskowanych środków - 1 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Jaszczew
Kwota wnioskowanych środków - 1 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie - etap I.
Kwota wnioskowanych środków - 2,55 mln zł; DOFINANSOWANIE - 2 mln zł

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu wraz z niezbędnym wyposażeniem
Kwota wnioskowanych środków - 18,6 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Korczyna

Budowa zręcznościowego toru rowerowego wraz z miejscami postojowymi w Korczynie (tor rowerowy, bitumiczny w układzie zamkniętym służący do uprawiania dyscypliny sportowej polegającej na jeździe rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania, tor Skill-track składający się z czterech elementów do ćwiczenia równowagi na rowerze, plac wypoczynku z ławkami, oraz kilka miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie)
Kwota wnioskowanych środków - 750 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa budynku zaplecza sportowego w Czarnorzekach (zaplanowano budowę obiektu dwukondygnacyjnego o łącznej pow. użytkowej 190 m2 i kubaturze 920 m3 . Znajdą się tu pomieszczenia: biurowe, szatniowe, sanitarne i gospodarcze)
Kwota wnioskowanych środków - 1,06 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II (zadanie obejmuje wykonanie sieci kolektorów zbiorczych ciśnieniowych, niezbędnych przepompowni ścieków na sieci ciśnieniowej oraz sieci kolektorów zbiorczych grawitacyjnych)
Kwota wnioskowanych środków - 1,95 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Iskrzynia (zadanie obejmuje wykonanie sieci kolektorów zbiorczych ciśnieniowych o łącznej długości ok. 1000 m, sześciu przepompowni ścieków na sieci ciśnieniowej oraz sieci kolektorów zbiorczych grawitacyjnych o łącznej długości ok. 5 500 m. Ponadto zostanie przebudowana sieć wodociągowa o średnicy 40 mm, na rurociąg o średnicy 63 mm na odcinku ok. 33 m)
Kwota wnioskowanych środków - 1,98 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku domu ludowego w Komborni
Kwota wnioskowanych środków - 2,24 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa przyszkolnego boiska z funkcją lodowiska otwartego z zapleczem szatniowo-socjalnym i magazynowym oraz oświetleniem w Korczynie (w ramach inwestycji zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42x22,5 m. W okresie zimowym montowane będą bandy lodowiska o zaokrąglonych narożnikach o wymiarach 39x19 m. Dla potrzeb właściwego użytkowania posadowiony zostanie kontener szatniowy o wymiarach 6,06x7,23 oraz kontener magazynowy o wymiarach 6,06x2,44 m)
Kwota wnioskowanych środków - 2,25 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Krościenko Wyżne

Przebudowa drogi gminnej ul. Księża wraz z budową chodnika w Krościenku Wyżnym.
Kwota wnioskowanych środków - 246 tys. zł; DOFINANSOWANIE - 246 tys. zł

Przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym, w tym: przebudowa boiska piłkarskiego, budowa bieżni rekreacyjnej, trybuny dla widzów, muru oporowego, oświetlenia boiska, odwodnienia i nawodnienia boiska wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą
Kwota wnioskowanych środków - 3,5 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa drogi gminnej ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne
Kwota wnioskowanych środków - 5,15 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Krościenko Wyżne, który będzie pełnił funkcje: Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury
Kwota wnioskowanych środków - 6,11 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Miejsce Piastowe

Budowa sieci wodociągowej w Rogach i Targowiskach. W Rogach odcinek o dł. ok. 3500 m, natomiast w Targowiskach dwa odcinki, o dł. ok 4150 m oraz ok. 650 m
Kwota wnioskowanych środków - 1,71 mln zł; DOFINANSOWANIE - 1,2 mln zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Głowience
Kwota wnioskowanych środków - 1,94 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa „Centrum Pomocy Dzieciom św. Rozalii” w Niżnej Łące - pierwszego, nowoczesnego miejsca w Polsce, oferującego kompleksową pomoc wcześniakom, noworodkom, dzieciom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami w tym związanymi z COVID-19, chorobami neurologicznymi i nowotworowymi
Kwota wnioskowanych środków - 25 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Gmina Rymanów

Rozbudowa budynku hali sportowej w Sieniawie o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem. Planuje się budowę dwukondygnacyjnego budynku szkoły, jednokondygnacyjnej przewiązki, chodników, dróg wewnętrznych, parkingu, zjazdu.
Kwota wnioskowanych środków - 8 mln zł; DOFINANSOWANIE - 2 mln zł

Gmina Wojaszówka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ustrobna na odcinku o dł. 870 m.
Kwota wnioskowanych środków - 900 tys. zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Budowa wodociągu o długości 8,55 km w gminie Wojaszówka w miejscowościach Ustrobna, Bajdy, Odrzykoń
Kwota wnioskowanych środków - 1,2 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów sportowych w Odrzykoniu, składających się z budynku wielofunkcyjnego z trybunami, boiska piłkarskiego, bieżni okólnej, boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego treningowego trawiastego
Kwota wnioskowanych środków - 1,41 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Przybówce: budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przystosowanego do uprawiania tenisa ziemnego, koszykówki i piłki ręcznej; budowa boisk do siatkówki plażowej i piłki nożnej; utwardzenie terenu pod istniejącą siłownią zewnętrzną; remont szkolnego boiska piłkarskiego; budowa 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych; budowa oświetlenia terenu; montaż elementów małej architektury
Kwota wnioskowanych środków - 1,80 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Pietruszej Woli (trwa pierwszy etap). Polega na gruntownej przebudowie dawnego budynku Domu Ludowego wraz z jego częściowym wyposażeniem. Drugi etap to roboty budowlane wykończeniowe dla części bryły powstałej w pierwszym etapie, wyposażenie tej części oraz budowa ekologicznego pawilonu edukacyjnego i jego wyposażenie
Kwota wnioskowanych środków - 2,56 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojaszówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej o długości 66 km w gminie Wojaszówka w miejscowościach: Przybówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Bajdy. Inwestycja zlokalizowana jest w 2 aglomeracjach: Wojaszówka i Ustrobna.
Kwota wnioskowanych środków - 35,94 mln zł; BRAK DOFINANSOWANIA