Nowe zasady bezpłatnego odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców Krosna w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej.
Katalog odpadów, które w ramach opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Białobrzeskiej został poszerzony o:
- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
- odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metalu,
- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów
Do tej pory odbierane były jedynie sprzed nieruchomości, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pełen katalog odpadów, które mieszkańcy samodzielnie mogą dostarczyć do PSZOK zawarty jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno.

Jednocześnie zostały wprowadzone limity odpadów budowlanych i opon, które mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczyć do PSZOK. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać 2 tony odpadów budowlanych raz na dwa lata oraz do ośmiu opon rocznie. Ilości te dotyczą jednego gospodarstwa domowego. Za dodatkową opłatą można dostarczyć większą ilość tego typu odpadów.

Zmianie uległy także godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej. Od 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 19.00. W soboty jest nieczynny.