W listopadzie i grudniu 2020 roku wykonano nowe oświetlenie w czterech miejscowościach gminy Dukla: Iwla, Głojsce, Wietrzno i Łęki Dukielskie.
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w Głojscach i Iwli zamontowano 5 lamp wraz z słupami. W Iwli wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 na kolejnym odcinku zamontowano 8 lamp wraz z słupami. Koszt zadania to 51 625,13 zł.

lampy uliczne w dminie Dukla

Zamontowano również w ramach kolejnego zadania 3 lampy wraz z słupami na drodze powiatowej w Głojscach. Koszt zadania to 17 429,49 zł. W Wietrznie przy drodze powiatowej zamontowano 4 lampy, w tym 3 na słupach istniejących, a jedna wraz z nowym słupem. Wartość zadania to 18 684,47 zł.

Zamontowano także 1 lampę na istniejącym słupie w Pałacówce (4 858,44 zł) a na Zapłociu lampy na nowych słupach (46 444,39 zł).