Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu poszukuje osób, które chcą się zaangażować w prace remontowo - konserwatorskie i uratować od całkowitej degradacji „Belweder” i „Mały Orzeł”.

Apel o pomoc ukazał się na stronie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Czytamy w nim między innymi, że większość z zabytkowych budynków Iwonicza-Zdroju jest odnowiona i zadbana. Niestety nie wszystkie miały to szczęście. Są wśród nich obiekty, które oczekują na gospodarza chcącego o nie zadbać i przywrócić im dawną świetność. Należy do nich m. in. willa "Belweder", dawna letnia siedziba Załuskich objęta ochroną konserwatorską. Położona jest na południowo-wschodnim stoku Góry Winiarskiej, zbudowana została na wysokim podmurowaniu. Ściany są szalowane poziomo deskami na zakład. Jest to budynek dwukondygnacyjny o urozmaiconej bryle z wgłębnym gankiem na słupach od strony południowej, z którego roztacza się piękny widok na położone u jego stóp uzdrowisko.- Z przykrością trzeba stwierdzić, że aktualny właściciel, który rozpoczął w latach 90-tych XX wieku remont pensjonatu, do dnia dzisiejszego go nie dokończył. Wnętrze budynku uległo daleko idącym przekształceniom, co wpływa na możliwości adaptacji np. na cele mieszkalne czy hotelowe. Ze względu na działania wykonane przez aktualnego właściciela, zabytek ten wymaga pilnego podjęcia prac zabezpieczających i remontowych. Pozwoli to uratować ten ważny dla Iwonicza-Zdroju obiekt. Przywrócenie mu dawnej świetności zmieni także wygląd tej części uzdrowiska- czytamy w informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.Pensjonat Mały Orzeł w Iwoniczu-Zdroju
Pensjonat "Mały Orzeł"

Zdaniem służb konserwatorskich, innym zabytkiem wymagającym pilnego podjęcia prac konserwatorskich, remontowych i adaptacyjnych jest pensjonat "Mały Orzeł", zlokalizowany przy wjeździe do centrum uzdrowiska, na obszarze objętym ochroną konserwatorską z racji wpisu do rejestru zabytków układu przestrzennego Iwonicza-Zdroju. Sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków gminy Iwonicz-Zdrój. Jest ważnym komponentem jego układu planistycznego i odgrywa ważną rolę w krajobrazie zabytkowego zespołu. Stąd też jego wygląd zewnętrzny powinien być traktowany zachowawczo. "Mały Orzeł" jeszcze na początku XXI wieku pełnił swą pierwotną funkcję, gdyż działało tu sanatorium.- Aktualni właściciele tego zabytku posiadają ważne pozwolenie konserwatorskie na kompleksowy remont i adaptację budynku na potrzeby niemal identyczne jak pierwotne, jednak do dnia dzisiejszego nie wykonali żadnych prac- informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.Służba konserwatorska szuka osób, które chciałyby się podjąć pracy przy tych dwóch zabytkach i deklaruje wsparcie finansowe i merytoryczne.