Kiedy powstanie strategiczna droga do firmy Orlen Południe? O tym rozmawiano 18 stycznia w Jedliczu.

Droga strategiczna do Orlen Południe ma być kluczowym traktem o znaczeniu obronnym, z uwagi na magazynowane tam strategiczne rezerwy paliwowe na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa. W spotkaniu uczestniczyli między innymi marszałek Władysław Ortyl; Anna Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; poseł Piotr Babinetz; przedstawiciele zarządu Orlen Południe – Zakład w Jedliczu z prezesem Marcinem Rejem na czele. Byli też samorządowcy, w tym wicemarszałek Piotr Pilch; Joanna Bril, radna Województwa Podkarpackiego a zarazem kierownik strategii i rozwoju w Orlen Południe, starosta krośnieński Jan Pelczar, a także Piotr Miąso, dyrektor PZDW w Rzeszowie.- Ta droga rzeczywiście jest potrzebna, bo zapewni dobry dojazd do Orlen Południe i odciąży Jedlicze od ruchu kołowego. Zostanie poprowadzona nowym szlakiem i będzie łączyła się, poprzez drogę krajową, z budowaną Via Carpatia, dzięki czemu umożliwi ruch w kierunku północnym i południowym - mówił marszałek Władysław Ortyl.Orlen Południe - Zakład w Jedliczu, z uwagi na posiadanie zbiorników, w których będą magazynowane strategiczne rezerwy paliwowe oraz produkcję paliwa okrętowego dla wojska, został zdefiniowany jako infrastruktura krytyczna. Fakt ten z kolei wymusił potrzebę budowy do zakładu drogi o znaczeniu obronnym. Będzie to droga publiczna przewidziana do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych. Połączy ona drogę krajową DK28 z drogą powiatową przebiegającą obok północnej i południowej bramy zakładu. Atutem tego rozwiązania będzie bezpośrednie połączenie zakładu w Jedliczu z budowaną S19 czyli Via Carpatią. Szacuje się, że wybudowanie drogi będzie kosztować ponad 30 mln zł. Obecny dojazd do zakładu prowadzi przez zabudowane centrum miasta Jedlicze, powodując utrudnienia w ruchu.Budowa nowej drogi do Orlen Południe musiałaby być zadaniem ujętym w planowaniu operacyjnym i programach obronnych, wykonywanym w ramach przygotowań obronnych państwa, realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. W tej sytuacji droga ta może być zarówno krajowa, wojewódzka, powiatowa jak i gminna. Po wybudowaniu drogi o znaczeniu obronnym, zostanie wpisana do planu osłony technicznej, opracowywanego przez GDDKiA.