W związku z przedłużającym się zamknięciem gospodarki i handlu, Zarząd Platformy Obywatelskiej Powiatu Krośnieńskiego wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do podjęcia zdecydowanych działań w celu ratowania polskiego biznesu.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego PO RP 19 stycznia podjął Uchwałę w sprawie rządowej pomocy dla przedsiębiorców. Swoje żądania zawarł w 5 punktach:

1. Żądamy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zdecydowanego działania w sprawie polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami przedłużającego się lockdownu.
2. Żądamy przywrócenia możliwości prowadzenia działalności w obszarach w których możliwe jest skuteczne wprowadzenie ograniczeń pandemicznych.
3. Żądamy pomocy dla przedsiębiorców od faktycznego spadku przychodów, nie kodów PKD.
4. Żądamy zagwarantowania pełnego pokrycia kosztów dla firm, których ograniczenia w działalności wypływają bezpośrednio z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Zdrowia.
5. Żądamy pomocy dla miejscowości turystycznych, uzdrowiskowych, nie tylko do gmin górskich.