Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawcy mogą skorzystać ze środków, którymi dysponuje PUP w Krośnie. Na co mogą przeznaczyć pieniądze?

Na ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Rynku Pracy w Krośnie zaakceptowała propozycje podziału środków Funduszu Pracy (FP) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2021 roku.


W ramach FP z dostępnych środków mogą skorzystać osoby bezrobotne i pracodawcy. Są one przeznaczone na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundację utworzenia dodatkowych miejsc pracy. W roku 2021 z FP dla Powiatu Krośnieńskiego została przyznana kwota w wysokości 8 593 510 zł. Z tej puli przeznaczono 1 570 374 zł na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przeznaczono kwotę 2 636 187 zł. Pierwszy projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia. Zakłada aktywizację 84 bezrobotnych poprzez udział w stażach, przyznanie dotacji i doposażenia nowych miejsc pracy. Z kolei program POWER skierowany jest do osób młodych (do 30 roku życia), które będą mogły skorzystać ze staży, dotacji, doposażenia dodatkowych miejsc pracy oraz bonów na zasiedlenie. W bieżącym roku z dostępnych środków w ramach realizowanych programów, zakłada się aktywizację 686 osób, z czego najwięcej skorzysta ze staży - 194 osoby, z dotacji 87, a z doposażenia nowych miejsc pracy 140.


W związku z sytuacją wywołaną pandemią rząd wprowadził nowe rozwiązania prawne w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Nałożyły one na urzędy pracy dodatkowe zadania mające na celu ochronę miejsc pracy i udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. W roku ubiegłym PUP w Krośnie realizował zadania w ramach Tarczy antykryzysowej COVID – 19 z której udzielono 6420 mikropożyczek na kwotę blisko 32 mln zł oraz dofinansowań dla przedsiębiorców samozatrudnionych w wysokości ponad 7 mln zł.


Ponadto w ramach realizowanego wsparcia udzielono dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę ponad 23 mln zł, a pomocą objęto 5 192 osoby. Środki przeznaczono także dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych w wysokości prawie 1,2 mln i pomocą objęto 364 osoby. Wypłacono także dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców na kwotę 585 tys. zł dla 117 przedsiębiorców.


Inną formą wsparcia finansowego są środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W roku bieżącym na działania w ramach KFS, PUP w Krośnie ma do dyspozycji 400 tys. zł. Z przyznanych środków pomocą będzie można objąć około 100 osób. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność, pracowników służb medycznych, osób po 45 roku życia.


- Samorząd Powiatu Krośnieńskiego popiera każdą formę wsparcia na aktywizację osób bezrobotnych, która pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dostępne środki staramy się wykorzystać jak najefektywniej, by w ten sposób zmotywować osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia. Zachęcamy także pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Kryzys wywołany pandemią w roku ubiegłym zmienił sytuację na rynku pracy. Dzięki rządowemu wsparciu w ramach Tarczy antykryzysowej udało się uratować wiele lokalnych małych i średnich firm, które nadal mogą funkcjonować - powiedział wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.
~Ddrr

31-01-2021 18:20 2 22

Dość wydawania pieniędzy na nierobów. Zróbcie lepiej kawałek chodnika czy drogi bo po zimie będzie dramat.
Odpowiedz

~SAAAAl

31-01-2021 15:44 0 27

Zgadza się -żadnych kursów, szkoleń.
Niestety mają wszystko tam gdzie słońce nie dochodzi.
Dopłaty zapewne koleżki(koleżanki) się znajdą gdzie trzeba pomóc.
Odpowiedz

~lukasz

30-01-2021 16:52 2 28

Serio? ile razy pytalem o kursy, szkolenia etc zero nic. Wszystko poukrywane farsa klamstwo i obluda az kipi z przekazow tego typu Stwarzaja iluzoryczny pozor ze niby pomoc jest Wykluczenia wiekowe istnieja Nie od dzis wiadomo ze polityka prowadzi do podcinania mlodym szkrzydelRzeczywistosc od wielu lat jest inna. Polakow normalnych bez znajomosci wyrzuca sie za granice.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.