Krośnieński magistrat przygotował ankietę, w której można wyrazić swoją opinię na temat uruchomienia letnich kursów MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami - Iwoniczem-Zdrojem i Rymanowem-Zdrojem.
Do 7 lutego można wyrazić swoją opinię na temat uruchomienia letnich kursów MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami - Iwoniczem-Zdrojem i Rymanowem-Zdrojem.

Specjalną ankietę przygotował i uruchomił krośnieński magistrat. Ankieta jest anonimowa i zawiera cztery pytania z możliwością jednokrotnego wyboru: "Czy jesteś zainteresowana/zainteresowany skorzystaniem z weekendowych kursów MKS Krosno do uzdrowisk w Iwoniczu - Zdroju oraz Rymanowie - Zdroju?", "O jakich porach chciałbyś/chciałbyś skorzystać z weekendowych połączeń autobusowych z Krosna?", "O jakich porach chciałbyś/chciałbyś skorzystać z weekendowych połączeń autobusowych z Iwonicza - Zdroju lub Rymanowa - Zdroju?" i "W jakim celu udajesz się do Rymanowa - Zdroju oraz Iwonicza - Zdroju?".

Link do ankiety: www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl

Do wypełnienia ankiety zachęciły oficjalnie samorządy Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. 19 stycznia z inicjatywy prezydenta Krosna Piotra Przytockiego odbyło się spotkanie dotyczące uruchomienia połączeń autobusowych Krosna z uzdrowiskami Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój. Uczestniczyli w nim włodarze zainteresowanych gmin.