Wspólna akcja "Media bez wyboru". Wiele prywatnych ogólnopolskich mediów przeciw planowanemu wprowadzeniu nowego podatku.
Resort finansów, funduszy i polityki regionalnej pracuje nad projektem ustawy, która ma wprowadzić składkę z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z nią płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej mają być usługodawcy cyfrowi świadczący usługi na terytorium Polski. Połowa składki ma trafić do m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeciw takim rozwiązaniom protestuje wiele prywatnych ogólnopolskich mediów. W środę 10 lutego portale internetowe nie publikują nowych artykułów a jedynie list mediów do władz Rzeczpospolitej Polskiej a telewizje zamiast programów nadają specjalny komunikat.

list mediów
tvn