Słowacja zapowiedziała od 15 lutego zamknięcie części przejść granicznych, a od 17 lutego obowiązkową kwarantannę dla wjeżdżających na Słowację.

Od 1 października 2020 r. do 19 marca 2021 r. władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju.


Dokładne kontrole na Słowacji


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował, że od poniedziałku 15 lutego br. Policja Graniczna Słowacji będzie prowadzić wobec osób przyjeżdżających z Polski wzmożone kontrole pod kątem realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Zamknięte przejścia


Z kolei polskie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że 15 lutego od godz. 6.00 strona słowacka wprowadza wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy. W związku z tym zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego zostanie część polsko-słowackich przejść granicznych. Najbliższe z nich to: Radoszyce – Palota oraz Ożenna – Nižná Polianka.


Od 17 lutego kwarantanna


Do godz. 6.00 w dniu 17 lutego 2021 r. obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Po tym terminie osoby wjeżdżające do Słowacji podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica.


Zwolnienia z kwarantanny


Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.
Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji do innego kraju UE w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. W przypadku tranzytu nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.