Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie poinformował, że od 15 lutego wznawia porody rodzinne.
Po blisko trzech miesiącach przerwy Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie wznawia porody rodzinne. Zawieszono je w listopadzie z powodu epidemii koronawirusa.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach osoba mieszkająca razem z rodzącą).

Obecność osoby towarzyszącej w porodzie jest możliwa po spełnieniu określonych zasad. Wymaga się m.in. ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego we własnym zakresie i zamieszkiwania z osobą rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem. O szczegółowych zasadach poinformuje szpital.