Radni miejscy zdecydowali o nazwach dla nowych rond i nowej ulicy w rejonie przebudowywanej DK28 w dzielnicy Polanka.

Ulica stanowiąca drogę wewnętrzną łączącą drogę krajową nr 28 - ul. Podkarpacką z ul. ks. Jerzego Popiełuszki w obrębie dzielnicy Polanka będzie nosić nazwę ul. Tytusa Trzecieskiego (nazwa skrócona: ul. T. Trzecieskiego).


Tytus Trzecieski urodził się 1 stycznia 1811 roku w Bażanówce. Ukończył studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Interesował się przemysłem i górnictwem. Był współorganizatorem ruchów niepodległościowych. W czasie rzezi galicyjskiej Jakuba Szeli w 1846 r. schronił w swoim dworze w Polance powstańców krakowskich w tym Wincentego Pola. Był on współzałożycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Dzięki temu wydobycie nafty i jej przetwórstwo stało się podstawą wzrostu zamożności całego Podkarpacia. Jego główną siedzibą stał się dwór w Polance, gdzie zmarł w 24.12 1878 roku. Został pochowany na cmentarzu w Jedliczu.


ul. Tytusa Trzecieskiego w Krośnie
ul. Tytusa Trzecieskiego

Swoją nazwę będzie miało także rondo w ciągu ul. Popiełuszki. Jego patronem został Artur Rappe.


Urodził się 7 stycznia 1881 roku w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie, na Wydziale budownictwa lądowego uzyskując tytuł inżyniera. Po I wojnie w 1919 roku objął kierownictwo techniczne w nowopowstałej spółce przemysłowca naftowego Mieczysława Longchampsa "Zachodnie Gazy”. Rappe wszedł w skład dyrekcji połączonych przedsiębiorstw naftowych z siedzibą w Polance. Był również sprzymierzeńcem przedsięwzięcia, jakim była budowa kościoła w Polance. Mieszkał w pobliżu placu budowy świątyni, użyczając na ten cel swoje prywatne grunty. Za ofiarną pracę odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi i orderem papieskim za pomoc przy budowie kościoła. Z małżeństwa z Janiną Onyszkiewicz miał syna i dwie córki. Zmarł w Krośnie dnia 11 kwietnia 1943 roku. Pochowany został na cmentarzu w Polance.


Z kolei drugie rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Marii Skłodowskiej-Curie będzie nosiło imię Wiktora Hłasko.


Inż. Wiktor Hłasko urodził się 14 lipca 1876 roku . Ukończył 4-letnie studia na Politechnice w Liege w Belgii. Po ukończeniu studiów zarządzał aż do wybuchu II wojny światowej Grupą Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych w Polsce pn. „Małopolska”. Wiktor Hłasko wspierał rozwój rodzącego się w Rzeczypospolitej lotnictwa. 27 września 1937 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania 126 samolotów „RWD 13” ufundowanych przez społeczeństwo całej Polski dla szkół lotniczych. Wśród fundatorów była także Grupa Towarzystw Naftowych „Małopolska” kierowanych przez inż. Wiktora Hłasko, która podarowała dla Aeroklubu Lwowskiego 5 samolotów „RWD 13”. W październiku rozpoczęła się budowa kościoła w Polance, którą wspierali ofiarnie m. in. Wiktor Hłasko i Artur Rappe. Wiktor Hłasko był także dyrektorem firmy naftowej VERDATOK w Polance koło Krosna, gdzie też partycypował w ufundowaniu miejscowego kościoła i firmy NAFTA POLSKA. Wiktor Hłasko został odznaczony francuską Legią Honorową i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za pomoc materialną i zasługi przy budowie kościoła w Polance otrzymał godność Szambelana papieskiego.~Trampki

27-02-2021 13:03 25 42

Mogli dać nazwę ulicy jakiego ksiyndza.
Odpowiedz

~Nick

27-02-2021 09:25 21 43

Ulica stanowiąca drogę wewnętrzną łączącą drogę … - a więc prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy i jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa? = jeżeli nie jest droga publiczną, czy też drogą w strefie ruchu.

Odpowiedz

~TLo

26-02-2021 16:06 22 49

W języku polskim nazwiska deklinuje się. Zatem - rondo Hłaski i rondo Rappego. Nie inaczej!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.