5 listopada 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się spotkanie ze Stanisławem Stopkowiczem w ramach cyklu Ludzie niezwykli. Stanisław Stopkowicz mieszka w Jedliczu, zajmuje się płatnerstwem.
Jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje kopie różnych typów broni białej oraz palnej. Zainteresowanie płatnerstwem objawiło się u Stanisława Stopkowicza w dzieciństwie, gdy słuchał opowieści wujka, który przed II wojną światową był kawalerzystą w wojsku polskim. Marzenie o posiadaniu szabli było tak wielkie, że po wielu latach sam wykonał szablę oficerską wzór 21/22. Zajęło mu to trzy miesiące ciężkiej pracy.

spotkanie  ze Stanisławem Stopkowiczem

Pan Stanisław jest historykiem - hobbystą. Do wykonania każdej broni stara się dobrze przygotować i posiąść maksimum wiedzy. Korzysta z książek i Internetu. Przygotowanie merytoryczne to ogromna część pracy nad nową bronią, potem wykonuje szkice i szablony. Praca nad każdym egzemplarzem trwa około 150 godzin. Pan Stanisław Stopkowicz do zgromadzonych gości i młodzieży w ciekawy sposób opowiedział o swojej pasji, przedstawiał poszczególne egzemplarze szabli. Była to lekcja historii. Każdej prezentacji szabli towarzyszył wątek historyczny. Postaci marszałka Piłsudskiego poświęcona była duża część wystąpienia. Została zaprezentowana nam sylwetka marszałka i jego szabla.

spotkanie  ze Stanisławem Stopkowiczem

Spotkaniu towarzyszyła wystawa replik szabli i mieczy oraz starodawnych pistoletów. Wśród wytworzonej przez niego kolekcji znajdują się m.in.: pałasze, rosyjska szaszka drakońska, karabela, szable, miecze i sztylety (np. mizerykordia). Wśród szabli jest m.in. szabla marszałka Józefa Piłsudskiego, szabla tzw. "kościuszkówka" z okresu insurekcji i inne. Na ekspozycji można zobaczyć także kilka rodzajów broni palnej, jak: armata wiwatówka, pistolet skałkowy oraz garłacz. Wśród egzotycznej broni białej na wystawie uwagę zwraca kindżał arabski oraz miecze i sztylety samurajskie. Ekspozycji broni towarzyszyła wystawka książek znajdujących się w naszych zbiorach a dotyczących broni białej i palnej.