Podkarpacki NFZ przygotował 1840 miejsc dla pacjentów, a informacje pisemne są już wysyłane. Kilka kwestii jest niezmiennych, są też nowe informacje związane z bezpieczeństwem epidemicznym.

Wzorem lat poprzednich pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli je rozpocząć na podstawie skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ.


Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 bądź zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 dwoma dawkami. Równie ważny jest kontakt z sanatorium przed wyjazdem na leczenie i podanie swojego aktualnego numer telefonu.


- Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2. Dla osób, które nie zostały zaszczepione, konieczny będzie bezpłatny test przed rozpoczęciem leczenia. Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em. Nie jest zatem potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie - tłumaczy Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Rzeszowie.


Podobnie, jak w ubiegłym roku, test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a o wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.


- Pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony, obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS, a wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium będą posiadali negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali już zaszczepieni - dodaje Rafał Śliż.