Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, powołał Marka Mareckiego na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zastępcą ds. gospodarki leśnej został Jan Mazur.

Marek Marecki jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę zawodową zaczynał w 1988 roku jako stażysta i instruktor techniczny w Nadleśnictwie Dukla. W latach 1991-1994 był leśniczym leśnictwa Wola Komborska, a od grudnia 1994 objął funkcję zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla. W marcu 2003 roku został naczelnikiem Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie, następnie naczelnikiem Wydziału Zagospodarowania Lasu. Za działania na rzecz aktywnej ochrony cisa wyróżniony Nagrodą LP im. Dyrektora Adama Loreta. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, aż do dnia 25 lutego, kiedy powierzono mu kierowanie krośnieńską dyrekcją LP.- Najważniejszy jest las, który nam powierzono, ale za równie istotne w codziennej działalności uważam stabilność kadr, rzetelność w pracy, zachowanie dobrych relacji z otoczeniem naszej organizacji, przy ciągle rosnących i bardzo rozbieżnych oczekiwaniach naszych interesariuszy. Wiele pracy czeka nas w obliczu spodziewanego wdrożenia Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030, w której lasom przypadają bardzo ważne działania, ale też wyzwania związane z koniecznością wyłączenia części gruntów z dotychczasowych form użytkowania i udostępnienia - powiedział dyrektor Marek Marecki.Nowy dyrektor ma 56 lat, jest żonaty, ma dorosłą córkę. Działa społecznie w Polskim Towarzystwie Leśnym, gdzie pełni funkcję członka zarządu głównego i przewodniczącego oddziału PTL w Krośnie. Był inicjatorem konferencji tematycznych dotyczących historii i bieżących problemów leśnictwa w regionie.Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie powołał na stanowisko swego zastępcy ds. gospodarki leśnej Jana Mazura, dotychczasowego nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany.Jan Mazur jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Pracę w leśnictwie zaczął w 1988 roku w Nadleśnictwie Brzegi Dolne (obecnie Ustrzyki Dolne) jako stażysta, następnie adiunkt, główny inżynier i zastępca nadleśniczego. Od 1 czerwca 2002 r. do chwili obecnej pełnił funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany.Jest autorem projektu kompleksowego zagospodarowania turystycznego doliny górnego Sanu. To jego staraniem powstała m.in. pokazowa zagroda żubrów, Centrum Promocji Leśnictwa, plenerowa ekspozycja wypału węgla drzewnego czy też kompleks tras narciarskich i ścieżek przyrodniczych łącznie z wieżą widokową na Jeleniowatym. Zrealizowano wiele innych inwestycji służących turystyce, jak parkingi leśne, wiaty odpoczynkowe czy modernizację drogi do Mucznego. W tym czasie Nadleśnictwo Stuposiany wzięło też na siebie wiodącą rolą wśród jednostek, tworzących Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”.- Najważniejsza na moim nowym stanowisku jest konsekwentna praca dla lasu i dla ludzi Zarządzanie gospodarką leśną w całym regionie to dla mnie wiele nowych wyzwań, zwłaszcza w obliczu nadchodzących zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej, dotyczących podejścia do ochrony bioróżnorodności. W działalności na rzecz lasów chcę łączyć społeczność lokalną, środowiska samorządowe, działaczy sportowych, pasjonatów łowiectwa i obserwacji przyrody, przedstawicieli nauki i kultury regionu - stwierdził dyrektor Jan Mazur.Dyrektor Mazur ma 56 lat, jest żonaty, ma dorosłą córkę. Jego pasją, poza leśnictwem, jest medycyna, zoologia, łowiectwo i czynna ochrona przyrody. Interesuje się także sportem, zwłaszcza sportami zimowymi. Czas wolny spędza w kontakcie z przyrodą i na stokach narciarskich.