Intercard rozpoczyna w Krośnie pilotażowy program bezpłatnych badań telemetrycznych. Kto może z niego skorzystać?

Program realizowany jest od marca do czerwca 2021 r. przez Intercard w Zespole Poradni Specjalistycznych w Krośnie przy ul. Bursaki 29B.Monitoring serca


Polega na prowadzeniu monitoringu pacjentów w kierunku wykrycia schorzeń układu sercowo-naczyniowego, poprzez zastosowanie badań telemetrycznych oraz diagnostycznych i analitycznych (badania EKG, badania echo serca) i specjalistycznych konsultacjach kardiologicznych. Program rozpoczyna się od wizyty w gabinecie pielęgniarskim i wykonaniem badań analitycznych poprzez oznaczenie poziomu cukru we krwi, pomiar cholesterolu, pomiar ciśnienia, badanie EKG serca, obliczenie wskaźnika BMI.Sprzęt dla pacjenta


Ponadto pacjent otrzyma informacje w zakresie innowacyjnych metod opieki medycznej, a także profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego ukierunkowanej na zdrowe żywienie i aktywność fizyczną. Pacjentowi udostępniony zostanie na czas trwania programu nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz dostęp do aplikacji mobilnej, dzięki której przez 30 dni będzie raportował pomiar ciśnienia krwi i tętna oraz dzienną aktywność fizyczną, np. ilość kroków, czas spaceru, itp.Co z sercem?


Wygenerowany raport, będzie analizowany przez wykwalifikowany personel, a pacjent po wykonaniu ponownych badań analitycznych i EKG serca, odbędzie podsumowującą konsultację kardiologiczną z lekarzem. W zależności od zaobserwowanych parametrów pacjentowi wykonane zostaną dodatkowe badania np. echo serca, holter EKG, próba wysiłkowa, jak również wydane dalsze specjalistyczne zalecenia zdrowotne.Kto może skorzystać?


Z programu mogą skorzystać osoby w wieku 40+, nie będące pod stałą opieką kardiologiczną, aktywne zawodowo, ale prowadzące siedzący tryb życia, mało aktywne fizycznie, których styl życia szczególnie w ostatnim czasie zdominowany został przez stres oraz nowe wyzwania – zdalna nauka dzieci, ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, ograniczenia związane z licznymi obostrzeniami dotyczącymi spędzania czasu wolnego.Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na inforlinię 600 217 399 lub na miejscu w Zespole Poradni Specjalistycznych w Krośnie, ul. Bursaki 29B.