Kancelaria Prezydenta RP jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, a jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół.

W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia, przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Etap wojewódzki Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich


Etap wojewódzki odbędzie się w formule online. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od 2 do 23 marca 2021 r. Na podstawie oceny kart zgłoszeniowych oraz przesłanego
materiału audiowizualnego zostanie wytypowanych 16 Kół - po jednym z każdego województwa - które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego
nastąpi w maju br.

Etap ogólnopolski Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich


Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w dniu 19 czerwca 2021 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.

Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Regulamin konkursu


Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej:
www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.