Starostwo Powiatowe w Krośnie ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych.

Przetarg obejmuje opracowanie projektów dla przedsięwzięć:

  • - wykonanie odcinka chodnika w Kobylanach od szkoły do sklepu

  • - wykonanie odcinka chodnika w Łękach Dukielskich od przystanku do kościoła

  • - wykonanie odcinka chodnika w Łękach Dukielskich od remizy do skrzyżowana z drogą gminną

  • - wykonanie chodnika w Żarnowcu od Domu Ludowego do przystanku na skrzyżowaniu z drogą gminną

  • - wykonanie poszerzenia drogi w Miejscu Piastowym od skrzyżowania z drogą gminną do mostu na Lubatówce (ul. Dworska)

  • - wykonanie poszerzenia drogi w Miejscu Piastowym od mostu do zjazdu do stadionu wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych (ul. Dworska)

  • - wykonanie podniesionego przejścia dla pieszych w Krościenku Wyżnym, strefy oczekiwania i zejścia do obiektów handlowych (ul. Kasztanowa)

  • - wykonanie chodnika w Cergowej od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lipowicy do drogi dojazdowej do firmy transportowejOferty w przetargu są przyjmowane do 25 marca 2021 r.