W czwartek (25 marca) eksperci rzeszowskiego oddziału ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.W związku z dużą liczbą pytań dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego serdecznie zapraszamy na telefoniczny dyżur ekspertów rzeszowskiego Oddziału ZUS - czwartek (25 marca) w godz. 10 - 11:30 pod nr tel. 17 858 61 85.