2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, odszedł do Domu Pana papież Jan Paweł II.

Jan Paweł II pontyfikat sprawował ponad 26 lat. W tym czasie odbył wiele pielgrzymek, w tym również do Dukli i Krosna, gdzie 10 czerwca na krośnieńskim lotnisku kanonizował bł. Jana z Dukli i poświęcił korony na cudowne wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu.Po śmierci Jana Pawła II, w Krośnie, szczególnie przy krzyżu papieskim, gromadziło się wiele osób. Modlono się i zapalano znicze. Odprawiona została też msza św., której przewodniczył ks. biskup Adam Szal, a homilię wygłosił ks. infułat Julian Pudło. Na nadzwyczajnej sesji zebrali się radni Powiatu Krośnieńskiego oraz radni Rady Miasta Krosna. W Urzędzie Miasta Krosna wyłożona została księga kondolencyjna.Zobacz zdjęcia: