W Krośnie rozpoczyna się kolejna wiosenna akcja sprzątania odpadów wielkogabarytowych i opon pod hasłem "Zrzuć gabaryty na wiosnę". Organizatorem jest Urząd Miasta Krosna.

Akcje kierowane są wyłącznie do właścicieli nieruchomości, którzy są objęci systemem odbioru odpadów komunalnych, czyli mają złożone stosowne deklaracje odbioru odpadów, co jest ich ustawowym obowiązkiem.Odpady wielkogabarytowe należy ustawiać w miejscach umożliwiających swobodny dojazd po drogach publicznych, załadunek odpadów i powrót specjalistycznego pojazdu o znacznych wymiarach i dużej masie. Odpady należy udostępnić w uzgodnionym dniu od godz. 6:15.Odpady wielkogabarytowe będą odebrane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu z podaniem miejsca i rodzaju odpadów. Zgłoszenia będą przyjmowane od 12 do 23 kwietnia pod numerami telefonów: 13 47 48 488 lub 13 47 48 490 w godz. 8:00-14:00. Odbiór odpadów gabarytowych zgłoszonych w akcji będzie prowadzony w maju br. Odpady pozostawione w miejscach i terminach innych niż uzgodnione nie będą odebrane.- Warto też pamiętać, że mieszkańcy Krosna przez cały rok mogą korzystać z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 1, gdzie bezpłatnie mogą zostawić niepotrzebne sprzęty domowe, odpady, których nie można wrzucić do żadnego z worków segregowanych odpadów czy choćby popiół - tłumaczy Joanna Niepokój z Urzędu Miasta Krosna.Żeby skorzystać z usług świadczonych przez PSZOK wystarczy, okazać kod kreskowy, którego używamy przy oddawaniu śmieci.