Klub radnych Koalicji Obywatelskiej chce od marszałka województwa jasnych odpowiedzi po materiale w jednej ze stacji telewizyjnych. Sprawa dotyczy projektów budowy instalacji fotowoltaicznych przez spółki z udziałem parafii.

10 kwietnia jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała program poświęcony projektom budowy instalacji fotowoltaicznych na Podkarpaciu przez spółki z udziałem parafii. Uzyskały one na ten cel blisko 40 mln zł dotacji z funduszy unijnych, którymi zarządza marszałek województwa podkarpackiego.Wątpliwości radnych KO

Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawione fakty wskazują na możliwość wystąpienia poważnych nieprawidłowości w sposobie i kryteriach rozpatrywania złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji fotowoltaicznych, a także na etapach wyłaniania konkretnych beneficjentów dofinansowania oraz monitorowania realizowanych projektów.Kto oceniał wnioski

Radni KO wystosowali pismo do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla. Chcą poznać odpowiedzi na wiele pytań, w tym między innymi, dlaczego ustanowiono próg 500 tys. zł minimalnej wartości instalacji, która mogła być dofinansowana w projekcie? Ich zdaniem próg ten zamknął dostęp do dofinansowania potencjalnym beneficjentom mniejszych i tańszych instalacji. Pytają też, kto i jak dokonywał oceny złożonych wniosków projektowych, dlaczego nie sfinansowano tak wielu z nich, skoro były starannie przygotowane, miały niezbędny udział własny, jasno określone przeznaczenie i były składane przez firmy znacznie bardziej wiarygodne i stabilne finansowo, niż nowo powstałe „spółki parafialne”.Pytania o spółki parafialne

Radni zastanawiają się również, na jakiej podstawie, w ocenie wniosków projektowych przyjęto, że nowo powstałe „spółki parafialne”, o kapitale zakładowym 6,3 tys. zł każda, będą miały wystarczający kapitał własny lub zdolność kredytową na kwotę 1 mln zł, niezbędną do sfinansowania instalacji? Projekt zakłada refundację w 80 procentach poniesionych już nakładów inwestycyjnych, których finansowanie musza zapewnić „spółki parafialne”. - Kto zatem wykłada pieniądze na budowę instalacji, zanim uzyskają one refinansowanie z pieniędzy publicznych? - pytają marszałka radni.Monitorowanie przez służby marszałka

Chcą też znać odpowiedź na pytanie, jak dokładnie odbywa się monitorowanie przez służby marszałka realizacji projektu, tym bardziej, że jak to wynika z materiału telewizyjnego, tylko 4 z 56 rozliczyło dotacje, pozostałym zaś termin minął lub minie niebawem. Zwracają też uwagę, że istnieje też prawdopodobieństwo, iż poszczególne spółki parafialne oraz całe konsorcjum nie dysponuje kapitałem, pozwalającym rozpocząć i utrzymać płynność inwestycji założonych w projekcie. Ponadto instalacje, które zostały już wybudowane i oddane do użytku przez „spółki parafialne” nie maja stosownych oznaczeń o sfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Radni sugerują też, że działanie „spółek parafialnych” prawdopodobnie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa gospodarczego, w tym Kodeksem Spółek Handlowych, skoro między innymi spółki nie składały przez kilka lat sprawozdań finansowych do KRS.Pytania posłanki Frydrych

Sprawą projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE zainteresowała się posłanka Joanna Frydrych. Poprosiła marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla o udostępnienie informacji i odpowiedzi na pytania:
1) Z jakimi podmiotami finalnie zostały podpisane umowy?
2) Jaki jest okres realizacji projektów?
3) Jaki jest stan realizacji poszczególnych projektów?
4) Które z projektów zostały zakończone i w jakim terminie?
5) Czy zostały podpisane aneksy do umów? Jeśli tak, to których beneficjentów projektu to dotyczy?
6) Czy w toku postępowania, były prowadzone kontrole projektów? Jeśli tak, wnioskujemy o protokoły z przeprowadzonych kontroli.
7) Czy we wszystkich zakończonych projektach zostały osiągnięte zakładane we wnioskach o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu?
8) W jaki sposób beneficjenci wypełniają obowiązki informacyjne i promocyjne w oparciu o zapisy rozporządzenia 1303/2013 i rozporządzenia 821/2014?Parafie z powiatu krośnieńskiego

Na liście projektów wybranych do dofinansowania (budowy farm fotowoltaicznych) znajdują się także parafie z powiatu krośnieńskiego:
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Iskrzyni - spółka z o.o.
Całkowity koszt projektu - 986 729,33 zł
Wartość dotacji - 681 843,62 zł

Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Korczynie - spółka z o.o.
Całkowity koszt projektu - 992 126,44 zł
Wartość dotacji - 685 573,33 zł

Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce - spółka z o.o.
Całkowity koszt projektu - 1 030 882,66 zł
Wartość dotacji - 712 356,08 zł

Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce k. Dukli - spółka z o.o.
Całkowity koszt projektu - 1 001 008,72 zł
Wartość dotacji - 691 711,49 złDo sprawy powrócimy.[AKTUALIZACJA]

Na zaktualizowanej liście projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej w drugiej połowie marca br. ramach ww. konkursu, nie znajduje się "Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Korczynie - spółka z o.o.".