Już wiadomo, kto opracuje dokumentację projektową na adaptację części budynku ZSKU w Krośnie przy ul. Czajkowskiego na potrzeby internatu dla Zespołu Placówek Oświatowych.

Miasto Krosno zamierza zaadaptować cześć budynku przy ul. Czajkowskiego użytkowanego przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego na internat szkolny dla młodzieży. Dzięki adaptacji, ma powstać między innymi 140 nowych miejsc noclegowych w pokojach 2. I 3-osobowych, pokoje wychowawców, pomieszczenia socjalne dla wychowanków, pomieszczenia magazynowe, a także świetlica wykorzystywana do pracy w grupach, nauki indywidualnej, korepetycji.Z kolei w przewiązce mają się znajdować pomieszczenia dla administracji i obsługi budynku, a także pomieszczenie do prowadzenia działalności w zakresie stomatologii szkolnej. Przebudowana ma zostać również stołówka oraz zmodernizowana kuchnia tak, aby odpowiadała zapotrzebowaniu wszystkim przebywającym w obiekcie wychowankom, czyli 240 osobom.
Chęć opracowania dokumentacji projektowej zgłosiło 5 firm: z Radomia, Bydgoszczy, Krakowa, Szczecina i Ochotnicy Dolnej. Do realizacji zadania wybrano Pracownię Projektowo-Inżynierską Europrojekt dr inż. Ewa Piątek-Sierek z Bydgoszczy, która zaoferowała wykonanie zadania za 44.280,00 zł brutto. Najdroższa oferta opiewała na ponad 159,2 tys. zł.Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Krosna, od września 2021 r. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ma funkcjonować w budynku przy ul. Piotra Skargi 1.