Gminy i powiaty Województwa Podkarpackiego otrzymają od rządu 174 793 246,94 zł na remont i budowę nowych dróg. Mają trafić także na zadania w Krośnie, do powiatu krośnieńskiego oraz do gmin z naszego powiatu.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wojewoda Podkarpacki otrzyma 174 793 246,94 zł, które przeznaczy na dofinansowanie 123 zadań drogowych w ramach, których planowane jest do budowy, przebudowy i remontu łącznie ponad 216 km dróg gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego.- Inwestycje w infrastrukturę dynamizują i pobudzają rozwój gospodarczy. Będzie to niezwykle istotne w okresie wychodzenia z pandemii. Cieszę się, że tak ogromne środki trafią na Podkarpacie. Jest to szczególnie ważne dla mniejszych samorządów, które bez wsparcia rządu nie mogły pozwolić sobie na realizację, często kluczowych inwestycji - powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.Jedną z zaplanowanych inwestycji z dofinansowaniem z RFRD jest przebudowa drogi gminnej w Świerzowej Polskiej wraz z budową chodnika w tej miejscowości. Radości z uzyskanego dofinansowania na to zadanie nie ukrywa wójt gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski.- Jest to na pewno długo oczekiwana inwestycja, która zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana. Przypomnę, że przy ulicy Szkolnej znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek oraz remiza OSP i stadion piłkarski - stwierdził wójt Grzegorz Węgrzynowski.Na ulicy Szkolnej w Świerzowej Polskiej wybudowany zostanie chodnik

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.Inwestycje z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 - lista podstawowa

Powiat krośnieński


Remont drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna
czas realizacji zadania: 07.2020 - 08.2021
ogólna wartość projektu: 4 923 662,18 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 3 446 563,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 477 099,18 zł
podział dofinansowania na lata: 2020 - 1 700 000,00 zł; 2021 - 1 746 563,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka wraz z przebudową, rozbudową mostu na rzece Lubatówka
czas realizacji zadania: 06.2021-05.2022
ogólna wartość projektu: 3 359 979,42 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 2 351 985,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 007 994,42 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 2 351 985,00 zł

Remont drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze - Potok i drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa
czas realizacji zadania: 07.2021-06.2022
ogólna wartość projektu: 2 438 851,33 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 707 195,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 731 656,33 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 1 707 195,00 zł

Droga powiatowa łącząca miejscowości Świerzowa Polska i Dobieszyn

Gmina Jedlicze


Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu
czas realizacji zadania: 07.2020 - 10.2021
ogólna wartość projektu: 6 500 456,40 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 3 900 273,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 2 600 183,40 zł
podział dofinansowania na lata: 2020 - 2 206 147,00 zł; 2021 - 1 694 126,00 zł

Miasto Krosno


Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie
czas realizacji zadania: 04.2020 - 04.2022
ogólna wartość projektu: 5 666 460,25 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 2 833 230,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 2 833 230,25 zł
podział dofinansowania na lata: 2020 - 500 000,00 zł; 2021 - 1 950 000,00 zł; 2022 - 383 230,00 zł

Gmina Miejsce Piastowe


Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990 - 1+882; przebudowę drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000 - 0+350
czas realizacji zadania: 06.2021-08.2022
ogólna wartość projektu: 4 766 337,52 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 2 859 802,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 906 535,52 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 1 259 472,00 zł; 2022 - 1 600 330,00 zł

Gmina Chorkówka


Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 114423 Świerzowa przez wieś w km 0+000 - 1+210 wraz z budową chodnika w miejscowości Świerzowa Polska
czas realizacji zadania: 04.2021-11.2021
ogólna wartość projektu: 2 583 826,17 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 550 295,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 033 531,17 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 1 550 295,00 zł

Inwestycje z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 - lista rezerwowa

Powiat krośnieński


Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 Iwla - Polany - Huta Polańska
czas realizacji zadania: 04.2021-11.2022
ogólna wartość projektu: 11 329 760,73 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 7 930 832,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 3 398 928,73 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 4 561 283,00 zł; 2022 - 3 369 549,00 zł

Miasto Krosno


Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie
czas realizacji zadania: 04.2021-04.2023
ogólna wartość projektu: 36 352 241,24 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 18 176 120,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 18 176 121,24 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 3 159 963,00 zł; 2022 - 11 347 566,00 zł; 2023 - 3 668 591,00 zł

Gmina Jedlicze


Remont odcinka drogi gminnej nr G114655R w km. od 1+604 do 2+022 i od 2+054 do 2+584 zlokalizowanej w miejscowości Moderówka na dz. o nr ewid. 377, 306, 309
czas realizacji zadania: 04.2021-12.2021
ogólna wartość projektu: 624 697,32 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 374 818,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 249 879,32 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 374 818,00 zł

Miasto Krosno


Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie
czas realizacji zadania: 04.2021-03.2023
ogólna wartość projektu: 3 052 313,53 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 526 156,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 526 157,53 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 265 041,00 zł; 2022 - 935 515,00 zł; 2023 - 325 600,00 zł

Gmina Rymanów


Remont drogi gminnej Nr 115074R na odcinkach od km 0+456,00 do km 1+195,50 i od km 1+236,22 do km 1+399,83 oraz drogi gminnej wraz z mostem Nr 130518R od km 0+009,00 do km 0+090,34 w miejscowości Posada Górna
czas realizacji zadania: 04.2021-11.2021
ogólna wartość projektu: 2 284 882,12 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 370 929,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 913 953,12 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 1 370 929,00 zł

Gmina Iwonicz-Zdrój


Przebudowa dróg gminnych w Iwoniczu-Zdroju: ul. Ogrodowa w km 0+194 - 0+345, ul. Aleksiewicza w km 0+000 - 0+575, ul. Penara w km 0+003-0+447
czas realizacji zadania: 05.2021-04.2022
ogólna wartość projektu: 2 978 162,13 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 1 786 897,00 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 191 265,13 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 1 786 897,00 zł

Gmina Jedlicze


Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G114656R (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze - km. 0+950 - 1+795, oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlicze ul. Naftowa dz. nr ewid. 230/1, 481/4
czas realizacji zadania: 04.2021-12.2021
ogólna wartość projektu: 2 146 944,29 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 986 376,36 zł
deklarowana kwota środków własnych: 1 160 567,93 zł
podział dofinansowania na lata: 2021 - 986 376,36 zł