Po artykule dotyczącym protestów mieszkańców Szczepańcowej i Świerzowej Polskiej przeciwko inwestycji w Szczepańcowej przy ul. Przemysłowej 30, jaki ukazał się na naszym portalu, swoje stanowisko przedstawiła spółka REMONDIS KROeko.

W związku z artykułem zamieszczonym na Państwa portalu internetowym, dotyczącym "Protestów mieszkańców Szczepańcowej i Świerzowej Polskiej przeciwko inwestycji REMONDIS KROeko w Szczepańcowej przy ul. Przemysłowej 30" składamy wyjaśnienie z prośbą o jej publikację.REMONDIS KROeko zaprojektował nową bazę dla spółki w Szczepańcowej przy ulicy Przemysłowej.
Na terenie, gdzie obecnie działalność prowadzi "Kartoniarnia", powstanie nieduża zajezdnia, gdzie na co dzień będą stacjonowały pojazdy REMONDIS zajmujące się odbiorem odpadów z terenu Krosna i okolic. Znaczną powierzchnię tego terenu zajmą parkingi, gdzie stać będą samochody. Pozostała część przeznaczona została na zaplecze techniczne i administracyjno-socjalne.Inwestycja ma być nowoczesna, ekologiczna, wykonana z zachowaniem wszelkich norm środowiskowych i społecznych.
Spółka nigdy nie planowała i nie planuje na tym terenie prowadzenia żadnej działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych (prowadzeniem wysypiska śmieci) czy też ich przeładunkiem.Powierzchnia działki wynosi zaledwie 64,64 ara, co uniemożliwia prowadzenia na niej jakiejkolwiek działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych a zwłaszcza prowadzeniem "wysypiska śmieci" odbieranych od mieszkańców Krosna i okolic.
Wszystkie odbierane od mieszkańców odpady komunalne, zgodnie z wymogami ustawowymi oraz porozumieniami międzygminnymi, muszą trafić bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej (w tym również odpady pochodzące od mieszkańców Gminy Chorkówka).Tym samym nie ma zagrożenia, aby zakład w jakikolwiek sposób był uciążliwy dla mieszkańców. W miejscu budynków, które szpecą okolicę i nadają się do wyburzenia, powstaną nowe, które swoim wyglądem, wysokością i kubaturą wpisują się znakomicie w miejscowy krajobraz. Dzięki jego budowie mieszkańcy zyskają nie tylko miejsce pracy zbudowane według najnowszych rozwiązań architektonicznych i planistycznych, ale także kolejnego dużego płatnika podatków, które później przekładają się na wygodę ich życia i możliwe inwestycje w gminie.Zygmunt Potopianek
Prezes ZarząduSzczegółowy plan zagospodarowania oraz wizualizacja budynków:

Wizualizacja budynków


Wizualizacja budynków


Wizualizacja budynków


Szczegółowy plan zagospodarowania terenu w Szczepańcowej