174 793 246,94 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont i budowę nowych dróg na Podkarpaciu. Ile z tych pieniędzy trafi do Krosna?

Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się informacja o tym, że rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) - 174 793 246,94 zł. Z przedstawionej informacji też wynika, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.Z załączonej do informacji tabeli można się dowiedzieć, że na liście beneficjentów tego programu jest między innymi miasto Krosno, które otrzymało dofinansowanie na rozbudowę ul. Polnej. Z tabeli wynika, że zadanie to rozłożone jest na 3 lata - od kwietnia 2020 do kwietnia 2022 roku. Całkowity koszt zadania to ponad 5,6 mln zł, a kwota dofinansowania ponad 2,8 mln zł rozłożona została na trzy lata: 2020 - 500 tys. zł, 2021 - 1,95 mln zł, 2022 - 383 tys. zł.O kwestię tą dopytywał podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krosna, radny Marcin Niepokój.- W przestrzeni medialnej ukazała się informacja, że miasto Krosno ma zapewnione dofinansowanie inwestycji pod nazwą remont ul. Polnej. Czy jest to jakaś kolejna dotacja, którą otrzymaliśmy, a której nie wiem? Z tego, co jest mi wiadomo, miasto Krosno w obecnym rozdaniu środków po raz kolejny nie otrzymało żadnego wsparcia rządowego - zapytał radny Marcin Niepokój.

Odpowiedzi udzielił prezydent Piotr Przytocki. Potwierdził, że jest duże zamieszanie informacyjne w tym zakresie.- Wiem, że każdy kto daje, to się tym chwali. Tylko dlaczego jak już raz dał, to się drugi raz chwali, że ciągle daje na ul. Polną. Jest to tzw. zadanie wieloletnie i czy tak do końca trwania inwestycji będą wypominać, że dali dofinansowanie? Oprócz tego zadania, na inne nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania - stwierdził Piotr Przytocki.Prezydent przypomniał, że miasto Krosno jest na dalekim miejscu na liście rezerwowej w przypadku dofinansowania rozbudowy ul. Sportowej, czy budowy odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 (ul. Bieszczadzka) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej.- Patrząc na listę zadań, które otrzymały wsparcie można dojść do wniosku, że ważność niektórych z nich jest pod wielkim znakiem zapytania - dodał prezydent Krosna.Tematem dofinansowania inwestycji samorządowych z programów rządowych od dość dawna zajmuje się Joanna Frydrych. Posłanka potwierdza, że obecnie, prowadzona jest analiza dokumentów pokontrolnych otrzymanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.- Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości, w tym brak regulaminu przyznawania środków z Funduszu i daleko posuniętą uznaniowość. Kolejna kontrola poselska będzie dotyczyć właśnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zastanawiającym jest fakt, że strategiczna dla miasta inwestycja, jaką jest "Droga G", została zupełnie zmarginalizowana. Jaką w takim razie strategią posługuje się rząd? Dotychczasowy podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wskazuje wyraźnie na brak strategii, manipulację i politykierstwo - powiedziała posłanka Joanna Frydrych.