Przedstawiciele samorządów podpisali porozumienia w sprawie realizacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie programu "Czyste Powietrze".
Podczas czwartkowego (06.05) konwentu wójtów i burmistrzów, zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Krośnie z inicjatywy starosty Jana Pelczara i prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skiby, samorządowcy podpisali porozumienia lub aneksy do podpisanych już umów na realizację programu "Czyste powietrze".


Celem programu "Czyste Powietrze" - z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 - jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jest on skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do tej pory na Podkarpaciu złożono około 14 tysięcy wniosków.


Nabory wniosków do "Czystego Powietrza" prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy, na podstawie zawartych porozumień, wspomogą swoich mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie, mogą również przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to mieszkańcom tych gmin dostęp do programu "Czyste Powietrze" oraz usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie.


W konwencie wzięli udział przedstawiciele gmin z powiatu krośnieńskiego a także poseł na sejm RP Piotr Babinetz, prezydent Krosna Piotr Przytocki, Komendant Miejskim PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie Piotr Czerwiński.