Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał zgodę na uruchomienie pierwszej stacji bazowej 5G operatora sieci T-Mobile w Krośnie.
Kolejny operator wkracza z technologią 5G do Krosna. W ostatnim czasie pozwolenie radiowe na uruchomienie 5G otrzymał operator sieci T-Mobile. Stacja bazowa powstaje przy ulicy Składowej 1.

Sieć 5G, w porównaniu z poprzednimi generacjami, ma dawać o wiele większą prędkość przekazywania danych i prawie niezauważalne opóźnienia oraz bardziej stabilne połączenia.

5G w Krośnie

Wykaz stacji 5G na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego (aktualny na dzień 26 kwietnia 2021 r.)

5G

Lubatówka
Orange - działka 901/1

Korczyna
Play - Działy 3, 2233

Krosno
Play - Korczyńska 57
Play - Grodzka 39
Play - Sikorskiego 19
Play - Tysiąclecia 13
Play - Czajkowskiego 82
Play - Kolejowa 1
T-Mobile - Składowa 1

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że pojawienie się stacji w wykazie oznacza jedynie, iż operator uzyskał pozwolenie radiowe, uprawniające go do używania urządzeń radiowych w lokalizacji i z parametrami określonymi w danym pozwoleniu radiowym. Uzyskanie pozwolenia nie jest tożsame z faktem zbudowania i uruchomienia stacji oraz rozpoczęciem świadczenia usług.

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.