Gmina Miejsce Piastowe otrzymała tytuł "Samorząd PRO FAMILIA 2021". Nagrodę odebrała Wójt Dorota Chilik z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.
W środę (13.05) wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik odebrała nagrodę z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Gmina Miejsce Piastowe otrzymała tytuł "Samorząd PRO FAMILIA 2021". Był to ogólnopolski konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym wzięło udział 236 gmin.

Samorząd PRO FAMILIA 2021 dla gminy Miejsce Piastowe

Konkurs polegał na wypełnieniu ankiety, w której samorządy udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy samorząd funduje stypendia/nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych, nakładów budżetowych na politykę rodzinną.

Samorząd PRO FAMILIA 2021 dla gminy Miejsce Piastowe

Tytuł "Samorząd PRO FAMILIA" przyznano w 5 kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

W kategorii gmina wiejska zwyciężyło Miejsce Piastowe. Gmina do finałowego etapu zakwalifikowała się z gminą: Spytkowice (małopolskie) i Markowa (podkarpackie).