"Bez cukru" Mirosław Rymar - plakat. Taki tytuł nosi wystawa, którą będzie można oglądać od 21 maja do 13 czerwca w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie przy ul. Portiusa 4.
Mirosław Rymar, urodzony w 1975 r. w Krośnie, jest artystą grafikiem, dr. sztuki, absolwentem PLSP w Krośnie oraz Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pracuje w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Głównym elementem jego wypowiedzi twórczej jest plakat artystyczny, autorski, będący osobistym komentarzem na temat zagadnień społecznych, polityki, jak również filmu czy wydarzeń kulturalnych. Prezentowane prace w większości dotyczą niepokojących zjawisk, m.in. zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych terroryzmem i rosnącą przestępczością czy konsumpcyjnego podejścia do życia. Są one wyłącznie dziełami niekomercyjnymi. Nie pełnią funkcji reklamowej czy informacyjnej, lecz stanowią osobistą refleksję.

Na wystawie prezentowanych jest 48 prac powstałych w latach 2017-2021. Część z nich stanowią plakaty zrealizowane w ramach przewodu doktorskiego. Prezentowane plakaty cechuje w dużej mierze bezkompromisowość i dosadność wypowiedzi, oraz zauważalna przewrotność w podejściu do tematu.

Grzegorz Stefański z BWA w Krośnie podkreśla, że autorskie plakaty Mirosława Rymara, z niezwykłą wrażliwością i intuicją doskonałego obserwatora poruszają problematykę społeczną, polityczną, kulturalną. Wyraźnie syntetyczne, uproszczone kompozycje artysty uderzają siłą wyrazu, prowokują grę skojarzeń i odkrywają przed odbiorcą głębsze poziomy interpretacyjne ukryte pod perfekcyjnie odnalezioną wizualną szatą. Często artysta czyni to z pewną dawką humoru, przewrotności i dystansu do otaczającej go rzeczywistości. Zawsze jednak plakaty Mirosława Rymara cechuje doskonała kompozycja, dobry smak i kultura nie znosząca sofizmatów czy taniej prowokacji.

Wernisaż wystawy odbędzie się 21 maja o godz. 18.00 w BWA przy ul. Portiusa 4.