Trwająca blisko 9 godzin pierwsza sesja nowej rady powiatu krośnieńskiego, która odbyła się w poniedziałek, obfitowała w niespodzianki. Największa z nich to ta, że starostą został ponownie Jan Juszczak.
Sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny Stanisław Kenar do momentu wyboru nowego przewodniczącego. Radni z rąk Komisarza Wyborczego w Krośnie Arkadiusza Trojanowskiego otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie.Już przed rozpoczęciem sesji było wiadomo że radni PSL nieformalnie połączyli siły z radnymi Platformy Samorządowej, co dało im większość w Radzie Powiatu.

Potwierdziło to już pierwsze głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady Powiatu. Stanisław Józefczyk (PiS) zgłosił kandydaturę Andrzeja Krężałka (PiS) na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu a Adolf Kasprzyk (PSL) zaproponował Edwarda Nowaka (PSL). W głosowaniu tajnym 12 głosami "za" wybrano Edwarda Nowaka.Formalnością było również głosowania na stanowiska wiceprzewodniczących. Wymaganą liczbę głosów otrzymali Jan Krygowski (PSL) i Józef Turek (PSL). O stanowiska ubiegali się również Marek Aftanas (PiS) i Stanisław Kenar (PiS).

Kolejnym punktem sesji był wybór starosty krośnieńskiego. Radni PSL zgłosili na to stanowisko Adolfa Kasprzyka a radni PiSu dotychczasowego starostę Jana Juszczaka. Zanim doszło do głosowania kandydaci na stanowisko starosty zaprezentowali się. Jan Juszczak pewny przegranej w głosowaniu powiedział Przyjąłem świadom odpowiedzialności, ale też realiów panujących tutaj na tej sali, propozycję kandydowania [...] Wybór należny do Państwa, wiem jaki on będzie. Z dobrą nowiną przyjeżdżam do domu. Natomiast czy będzie ona dobra dla samorządu czas pokaże.

Ku zaskoczeniu wszystkich wybrano Jana Juszczaka, uzyskał on w tajnym głosowaniu 12 głosów "za". Był to najbardziej zaskakujący moment obrad. Sam zainteresowany poprosił o kilka minut przerwy aby ochłonąć. Odetchnąć musieli też radni i zaproszenie gości. Rozpoczęły się rozmowy i narady.Radni w dalszej części sesji kilkukrotnie przerywali obrady aby udać się na rozmowy. Z czasem przerwy zaczęły się przedłużać. Kolejne wybory dotyczyły pozostałych członków Zarządu. Na stanowisko etatowego członka starosta desygnował Andrzeja Krężałka, natomiast na nieetatowych: Monikę Subik (PiS) i Iwonę Stefanik (PS). W głosowaniu tajnym tylko kandydatura Iwony Stefanik otrzymała wymaganą ilość głosów. W drugim podejściu starosta zaproponował ten sam skład osobowy, ponownie kandydaci nie otrzymali wymaganej większości głosów. W związku z tym, że powtórne głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia starosta złożył wniosek do przewodniczącego rady o zamknięcie sesji i przełożenie punktu dotyczącego wyboru pozostałych członków Zarządu na kolejną sesję.