Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 8 czerwca zdecydował od odwołaniu Andrzeja Jurczaka z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 8 czerwca podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzejem Jurczakiem. Informację tą potwierdziła Ewa Bukowiecka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie.

- Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, uchwałą powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Joannie Bukowczyk od 9 czerwca na okres 6 miesięcy - powiedziała Ewa Bukowiecka.

Andrzej Jurczak

Do tej pory Joanna Bukowczyk była zastępcą dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ds. technicznych.

Przed posiedzeniem Zarządu, Rada Społecznej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wydała pozytywną opinię w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Andrzejem Jurczakiem. Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć, z ośmiu członków Rady Społecznej, sześć osób głosowało za odwołaniem, jedna była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.

Andrzej Jurczak dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Krośnie był od 1998 roku.

DO SPRAWY POWRÓCIMY.

[AKTUALIZACJA]

Starostwo Powiatowe w Krośnie podało przyczyny odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzeja Jurczaka. Czytaj więcej: Dlaczego odwołano dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Krośnie?.