Wybrano najkorzystniejsze oferty na realizację kolejnych odcinków S19: Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla. Zobacz wizualizację obydwu odcinków.
Oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe. W przetargu na odcinek ten wpłynęło 11 ofert, a zwycięskie konsorcjum wyceniło zaprojektowanie i budowę tego odcinka na 365 074 863,34 zł brutto.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o. W przetargu na ten dziesięciokilometrowy odcinek, oferty złożyło osiem firm. Strabag za zaprojektowanie i wykonanie tego odcinka drogi zaoferował 478 907 636,94 zł brutto.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla, para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe (MOP kat. I), obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna. 

- Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (40 proc.) czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.). Obie oferty przewidują przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umów. Wykonawcy na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będą mieć 36 miesięcy. Ponadto wymaganiem inwestora jest złożenie wniosku o uzyskanie ZRID w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy - poinformowała Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.