Znamy laureatów konkursu biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021. Wśród nich uczniowie ze szkół w powiecie krośnieńskim.
W tym roku szkolnym do konkursu biblijnego przystąpiło 225 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 300 katechetów. Odbywał się pod hasłem „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.
Finał konkursu odbył się 7 czerwca 2021 r. w dziesięciu rejonach archidiecezji: Przemyślu, Radymnie, Jarosławiu, Leżajsku, Łańcucie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Dubiecku-Wybrzeżu, Zboiskach i Sanoku. W sumie uczestniczyło w nim 116 olimpijczyków. Umiejętności uczniów oceniała komisja w składzie: ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Mirosław Grendus.

Laureatem I miejsca został Mateusz DOMARADZKI ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach (katecheta – ks. Tomasz Surmacz).

Wśród uczniów, którym komisja diecezjalna przyznała tytuł laureata znaleźli się także inni uczniowie ze szkół w powiecie krośnieńskim:
- Jakub BYSTRAŃSKI ze Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym (katechetka – s. Mariola Lidia Bochniak).
- Michał OMACHEL z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (katecheta – ks. Wiesław Kałamarz).
- Rafał KUCZEK – uczeń Szkoły Podstawowej w Dobieszynie (katechetka – p. Urszula Jakubczyk).

Konkurs Biblijny „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.