Rada Gminy Korczyna przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy czterech obiektach zabytkowych na terenie gminy.
Wszystkie wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Urzędu Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. 16 czerwca wójt Jan Zych podpisał umowy dotacyjne z czterema wnioskodawcami.

Wanda i Tadeusz Jewiarzowie otrzymali dotację w wysokości 26 000 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku mieszkalnym „Doktorówka” przy ul. Szeptyckiego w Korczynie (V etap prac). Zakres robót obejmie wykonanie kominów, ścian poddasza, stropów nad poddaszem, konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu dachówką. Wykonana zostanie również sygnaturka z pokryciem dachowym. Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie otrzymała dotację w wys. 10 000 zł, na remont i konserwację muru kamiennego przy chodniku. Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Pocieszenia w Komborni otrzymała dotację w wys. 10 000 zł. Zakres prac obejmuje prace konserwatorskie polichromowanej rzeźby drewnianej Serca Pana Jezusa, innych rzeźb złoconych i srebrzonych oraz prace malarsko-konserwatorskie obrazu Matki Boskiej Różańcowej na płótnie. Kazimierz Najbar otrzymał dotację w wys. 4 000 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Iskrzyni. Przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe, roboty ziemne, uzupełnienie pęknięć w ścianach, wykonanie tynków wewnętrznych kapliczki z gruntowaniem i malowaniem.

Łącznie przyznane dofinansowanie wyniosło 50 000 złotych.