Mieszkańcy Korczyny zaniepokojeni pismem od wojewody dotyczącym budowy masztu sieci Play w centrum miejscowości. Podkarpacki Urząd Wojewódzki wyjaśnia.
1 maja na łamach naszego portalu podaliśmy informację, że końcem marca 2021 roku została rozwiązana umowa na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Korczynie na budynku hali produkcyjnej dawnej spółdzielni Towarzystwa Tkaczy będącego własnością firmy "PLUS-BIS". Po miesiącu decyzja stała się już prawomocna. Umowa między firmą a Spółką P4 została podpisana 19 lutego 2019 roku i budziła wiele kontrowersji wśród części mieszkańców Korczyny.
Andrzej Gonet, współwłaściciel firmy "PLUS-BIS" poinformował, że spółka chciała postawić na rozwój miejscowości pod względem dostępności do telefonii komórkowej, czy Internetu. Jak wiadomo, z zasięgiem w Korczynie jest nie najlepiej, są miejsca, gdzie jest go brak o czym wszyscy mieszkańcy doskonale zdają sobie sprawę.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację od mieszkańców Korczyny, którzy sąsiadują z planowaną inwestycję, że otrzymali niepokojące pismo od Wojewody w sprawie pozwolenia na budowę masztu.

- Po artykule na Państwa stronie spodziewaliśmy się informacji o umorzeniu postępowania, a dowiedzieliśmy się, że decyzja o pozwoleniu na budowę wydana wcześniej przez starostę zostaje uchylona (dla nas plus) i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Starostę. Czyżby nikt, tj. Play i Pan Gonet nie poinformował Wojewody i Starosty o rozwiązaniu umowy? - zastanawiają się mieszkańcy Korczyny.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody poinformował nas, że Wojewoda Podkarpacki uchylił w całości decyzję Starosty Krośnieńskiego numer 77/2021, z dnia 2 lutego 2021 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dachu istniejącego budynku w miejscowości Korczyna i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

- Wojewoda Podkarpacki nie został poinformowany przez strony o rozwiązaniu umowy najmu zawartej między firmą „PLUS-BIS”, a P4 sp. z o.o. Niezależnie jednak od tego faktu, pragnę podkreślić, że podnoszona przez mieszkańców Korczyny okoliczność powinna zostać wyjaśniona przez organ I instancji na etapie ponownego procedowania w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, który uwzględni kontekst legitymowania się przez inwestora prawem do dysponowania nieruchomością objętą zakresem wniosku na cele budowlane - powiedział Michał Mielniczuk.