W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Co się dzieje na odcinkach przebiegających przez powiat krośnieński?

S19 Domaradz - Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla tego odcinka znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania wynosi 95 proc. Ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj planowane jest w IV kwartale br. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.

- Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w obu kierunkach. W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie, Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Zagórze (po obu stronach jezdni) oraz urządzenia BRD i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną również drogi poprzeczne, cieki i infrastruktura techniczna - informuje Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w III kwartale br. Zakres inwestycji dotyczy budowy 10,3 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowymi: Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28. W ramach zadania wybudowany zostanie także m.in. Obwód Drogowy Miejsce Piastowe oraz obiekty inżynierskie (2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów, przejście nad S19 dla zwierząt średnich, 2 przejścia dla zwierząt pod obiektem inżynierskim). Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Zawarcie umowy planowane jest w III kwartale br. Zakres inwestycji dotyczy budowy 10,1 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z węzłem drogowym Dukla. W ramach prac powstanie także para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe (MOP kat. I) i obiekty inżynierskie (3 estakady, 5 wiaduktów, 6 mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, 3 przejścia dolne dla zwierząt, 2 przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Dukla - Barwinek

To ostatni odcinek trasy Via Carpatia na terytorium Polski - graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku.

- Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Zasadnicze prace geologiczne zostały już zakończone. Na 18-kilometrowym odcinku wykonano w ramach robót geologicznych ponad 23 kilometry otworów badawczych. Do tego zamontowano instalacje służące do monitoringu szeregu osuwisk znajdujących się na trasie - tłumaczy Joanna Rarus.

Obecnie trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji. Zakończenie prac związanych z jej odbiorem nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 r. Kolejny etap, jakim będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji systemem Projektuj i buduj, zaplanowano na I kwartał 2022 r. Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach zadania powstanie węzeł drogowy Barwinek na połączeniu z DK19 oraz obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.