W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich realizowany jest projekt Podróże ze smakiem - Tasty travels skierowany do uczniów ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, realizowany od 2014 do 2016 roku w ramach programu Erasmus+ finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Nazwa projektu, 'Podróże ze smakiem', ściśle oddaje charakter zadań, które czekają na uczestników projektu: poznanie i odkrywanie smaków i gustów kraju docelowego, dzielenie się smakiem i gustem narodowym - polskim, i regionalnym - podkarpackim, odnalezienie wartości w odmienności kuchni i kultury, wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwoju osobistego, szkoły, regionu i kraju.

Podróże ze smakiem - Tasty travels

Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest zapewnienie im możliwości zdobycia zawodowego, profesjonalnego doświadczenia i wykształcenia na międzynarodowym poziomie, co pozwoli na zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez zdobycie nowych umiejętności, w tym językowych zawodowych, wiedzy i doświadczenia, a także wpłynie na wyrównywanie ich szans życiowych i na rynku pracy.

Podróże ze smakiem - Tasty travels

Dobór krajów i doświadczonych organizacji partnerskich pozwala na szczególne ukierunkowanie nauki i praktyki w celu poznania i rozpowszechniania zasad i przepisów charakterystycznej kuchni narodowej i regionalnej. Kuchnia włoska i hiszpańska są znane i cenione w przemyśle gastronomicznym, więc uczeń, który może potwierdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie, zwiększa swoje szanse zatrudnienia na rynku pracy, a także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Podróże ze smakiem - Tasty travels

5 grudnia 2014 był Dniem Włoskim w Gastronomiku poświęconym podsumowaniu I etapu projektu, w którym 13 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich reprezentujących różne zawody i klasy, pod opieką 2 nauczycieli przez 4 tygodnie odbywało staż zawodowy w 3 i 4-gwiazdkowych hotelach i restauracjach w Bolonii, na północy Włoch. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli okazję obejrzeć prezentację przygotowaną przez uczestników stażu we Włoszech, opowiadającą o tym gdzie byli, co robili, gdzie pracowali, czego się nauczyli, co zwiedzili. Wszyscy też zaproszeni zostali na obiad włoski serwowany w stołówce szkolnej.

Podróże ze smakiem - Tasty travels

Zaproszeni na tę okazję goście honorowi, przedstawiciele władz lokalnych i Rady Rodziców ZSGH, Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Pan Jan Juszczak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Teresa Kuźniar, Radny Powiatu, Pan Stanisław Kenar, Radny Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Marek Bliżycki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju, Pan Bartłomiej Bykowski i Pani Marta Rygiel, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSGH, z zainteresowaniem słuchali relacji uczniów i zachęcali innych do udziału w projekcie.

Podróże ze smakiem - Tasty travels

Wyjazd do Włoch w październiku 2014 był pierwszym z planowanych czterech. Przed społecznością „Gastronomika” jeszcze dwa staże w Walencji w Hiszpanii w lipcu 2015 i kwietniu 2016, i jeden we włoskiej Bolonii we wrześniu 2016r. Po zakończeniu I semestru rozpocznie się rekrutacja do II i III wyjazdu. Uczniowie mają jeszcze czas, aby poprawić oceny, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych, zadbać o frekwencję, działać aktywniej w szkole. W projekcie weźmie bezpośredni udział 60 osób, ale liczba zaangażowanych w przygotowanie i upowszechnianie jest znacznie większa. Bez pomocy wielu osób i instytucji nie udałoby się zrealizować poszczególnych zadań projektowych.

Dzięki nim wszystkim "gastronomik” może wyruszać w „podróże ze smakiem! Dziękujemy!
Udostępnij ten artykuł znajomym: