Każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat, będzie mieć dostęp do pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. Sprawdź, jakich.

Od 6 do 12 badań


Od 1 lipca każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program Profilaktyka 40 PLUS a NFZ organizuje konkursu ofert, do którego placówki medyczne mogą się zgłosić.

Jak skorzystać?


Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent powinien wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Jest również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej 22 735 39 53.Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP.
Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:


- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
- stężenie poziomu glukozy
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:


- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
- stężenie poziomu glukozy
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajona w kale
- PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:


- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
- ocena miarowości rytmu serca

Ważne wczesne wykrycie


Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Choroby układu krążenia i nowotwory


Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).
Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

- Podkarpaccy pacjenci, bardzo często korzystają z porad lekarzy kardiologów. W roku 2019, skorzystało z tej formy pomocy 120 511 pacjentów w naszym województwie. Rok 2020 to liczba zbliżona do poprzedniej, zaś w tym roku pomocy kardiologa wymagało już niemal 84 tysiące osób. Dodatkowo, warto podkreślić, że w tym roku ponad 1,5 tys. mieszkańców Krosna skorzystało z pomocy kardiologa i ponad 2,5 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Wiele tych wizyt zapewne można było uniknąć, korzystają z badań profilaktycznych – teraz darmowych, szybkich i nie wymagających wizyty u lekarza - poinformował Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Gdzie badania?


Konkurs mający na celu wyłonienie realizatorów programu Profilaktyka 40 PLUS już trwa i codziennie dołączają do niego nowe placówki. Wg stanu na 2 lipca rano, umowy zostały podpisane z 11 placówkami: w Hucie Krzeszowskiej, Jarosławiu, Kurzynie Średniej, Krośnie (Intercard - poradnia kardiologiczna, ul. Bursaki 29B), Rzeszowie, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Aktualizowany na bieżąco wykaz, udostępniany jest na stronie internetowej Podkarpackiego NFZ oraz na bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590.