Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała pierwsze wyniki egzaminu ósmoklasistów. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie Krosna oraz z powiatu krośnieńskiego?
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 16, 17 i 18 czerwca. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Na podstawie danych z OKE Kraków podajemy średnie wyniki procentowe, jakie uzyskali uczniowie z klas ósmych w Krośnie oraz w gminach powiatu krośnieńskiego.

Miasto Krosno
język polski – 66%
matematyka – 56%
język angielski – 73%

Gmina Chorkówka
język polski – 58%
matematyka – 43%
język angielski – 57%

Gmina Dukla (miasto)
język polski – 64%
matematyka – 50%
język angielski – 58%

Gmina Dukla (obszar wiejski)
język polski – 56%
matematyka – 43%
język angielski – 51%

Iwonicz-Zdrój (miasto)
język polski – 59%
matematyka – 39%
język angielski – 63%

Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)
język polski – 59%
matematyka – 50%
język angielski – 64%

Jaśliska
język polski – 72%
matematyka – 40%
język angielski – 56%

Jedlicze (miasto)
język polski – 56%
matematyka – 41%
język angielski – 60

Jedlicze (obszar wiejski)
język polski – 59%
matematyka – 43%
język angielski – 63%

Korczyna
język polski – 60%
matematyka – 47%
język angielski – 56

Krościenko Wyżne
język polski – 59%
matematyka – 54%
język angielski – 51

Miejsce Piastowe
język polski – 61%
matematyka – 52%
język angielski – 66%

Rymanów (miasto)
język polski – 62%
matematyka – 50%
język angielski – 67%

Rymanów (obszar wiejski)
język polski – 62%
matematyka – 51%
język angielski – 65%

Gmina Wojaszówka
język polski – 57%
matematyka – 52%
język angielski – 62%