Wkrótce odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego. W ich trakcie będzie można się zapoznać z czterema wariantami trasy i jednym podwariantem wynikającym z zamierzeń inwestycyjnych miasta Krosno.
Od kilkudziesięciu godzin opracowane analizy wariantów obwodnicy Miejsca Piastowego dostępne są w formie graficznej i opisowej na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl/pl/4370/Akcja-informacyjna-obwodnica-Miejsca-Piastowego.

Plan orientacyjny wariantów obwodnicy dostępny jest również pod adresem: plan-orientacyjny-obwodnica-mp.pdf

Wkrótce odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące przebiegu obwodnicy, mogą wziąć w nich wszyscy zainteresowani:
Plan spotkań z mieszkańcami


Wariant I (kolor pomarańczowy)


Gmina Miasto Krosno
Początek wariantu I rozpoczyna się na drodze krajowej nr 28 w km 0+000 i kończy w km ok 0+300 w bliskiej odległości
od istniejących przystanków autobusowych przed granica z Gminą Miejsce Piastowe po czym płynnie odbija w kierunku
południowo wschodnim omijając market OBI.

Długość odcinka na terenie Miasta Krosno wynosi ok. 300 m.

Gmina Krościenko Wyżne
Nie przebiega przez gminę

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek rozpoczyna się w km ok 0+300 i kończy się w km ok. 6+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi
krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej
tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu Targowisk od strony
południowej wariant przecina trasę drogi S19. Po minięciu projektowanej drogi ekspresowej trasa drogi przecina linie
wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,2 km.

Gmina Rymanów
Odcinek trasy rozpoczyna się w km ok 6+500 i kończy w km ok 13+500 na potoku Rudzinka na granicy z Gminą Besko.
Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej kieruje się do m. Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki omijając
te miejscowości od północy. Na odcinku tym projektowany wariant przecina linie kolejową nr 108 oraz drogę powiatowa
nr 1974R oraz drogę wojewódzką nr 887. Dalej droga przebiega po polach uprawnych i mija miejscowość Milcza od
strony północnej po czym przecina linie wysokiego napięcia 110 kV i kończy się na granicy Gminy Besko w powiecie
sanockim na potoku Rudzinka.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 7 km.

Gmina Besko
Odcinek trasy zaczyna się w km 13+500 i kończy w km ok 18+700. Trasa po minięciu potoku Bzianka dalej przebiega po
polach uprawnych by następnie skrzyżować się z droga powiatowa nr 2006R, rzeką Wisłok i kolejną droga powiatowa
nr 2060R. Droga biegnie po północnej stronie miejscowości Besko. Droga w dalszym ciągu biegnie po polach uprawnych
w kierunku południowo wschodnim gdzie następnie dochodzi do granicy z Gminą Zarszyn.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,2 km.

Gmina Zarszyn
Wariant ten rozpoczyna się w km ok 18+700 i kończy się w km ok 24+515. Wariant przebiegu drogi w Gminie Zarszyn
zaczyna się na granicy z Gminą Besko w północnej części miejscowości. Na odcinku tym wariant przecina potok Pielnica,
pola uprawne i łąki by następnie skręcić na południe dołączając się do drogi krajowej. Na odcinku tym wariant
przekracza góra linie kolejowa nr 108 oraz przecina linie wysokiego napięcia 110kV.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,8 km.

Podwariant I (kolor pomarańczowy przerywany)


Gmina Miasto Krosno
Pod wariant ten wynika z zamierzeń inwestycyjnych miasta Krosno odnośnie wykonania podłączenia drogi krajowej nr
28, przechodzącej przez miasto, do projektowanego węzła Iskrzynia w ciągu drogi ekspresowej S19.
Droga ta zaczyna się w km 0+000 i kończy w km ok 2+500. Podwariant ten zaczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej
z centrum handlowym w m. Krosno w miejscu gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno.
Droga przechodzi kolejno nad linia kolejową nr 108 po czym odbija w kierunku południowo wschodnim biegnąc po
trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego, po czym dochodzi do granicy z Gminą Krościenko Wyżne na wysokości m.
Mała Dębina.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 2,5 km.

Gmina Krościenko Wyżne
Podwariant drogi krajowej zaczyna się w km ok 2+500 i kończy się w km ok. 6+100 na węźle Iskrzynia projektowanej
drogi ekspresowej S19. Droga w Gminie Krościenko Wyżne przebiega polami po południowej stronie miejscowości,
przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 1972R i krzyżuje się z droga krajowa nr 19. Następnie droga wpina się do
projektowanego węzła Iskrzynia drogi ekspresowej nr 19 zlokalizowanego na terenie Gminy Korczyna.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,6 km.

Gmina Korczyna
Przebieg wariantu w zasadzie mieści się na niewielkim odcinku gminy tj ok 700m przy czym cały odcinek przebiegu
związany jest z podłączeniem drogi do węzła Iskrzynia w ciągu projektowanej drogi ekspresowej nr 19. Po minięciu
węzła droga dalej przebiega po polach i wchodzi w Gminę Haczów w powiecie sanockim.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,7 km.

Gmina Haczów
Odcinek drogi krajowej zaczyna się w km ok 6+800 i kończy się w km ok 9+500. Przebieg wariantu zlokalizowany jest po
zachodniej części Gminy Haczów. Wariant przebiega po polach i nieużytkach rolnych w kierunku północnym. Przecina
linie wysokiego napięcia 400kV by następnie wejść do Gminy Rymanów w powiecie krośnieńskim.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 2,7 km.

Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok 9+500 i kończy się w km ok.16+250. Przebieg pod wariantu przebiega północną
stroną gminy w okolicach m. Wróblik Królewski o raz Wróblik Szlachecki. Na odcinku tym projektowany wariant przecina
drogę wojewódzką nr 887. Dalej droga przebiega po polach uprawnych i mija miejscowość Milcza od strony północnej
po czym przecina linie wysokiego napięcia 110 kV i kończy się na granicy Gminy Besko w powiecie sanockim na potoku
Rudzinka.

Długość odcinka podwariantu na terenie gminy wynosi ok. 6,8 km.

Gmina Besko
Odcinek trasy zaczyna się w km 16+250 i kończy w km ok 21+400. Trasa po minięciu potoku Bzianka dalej przebiega po
polach uprawnych by następnie skrzyżować się z droga powiatowa nr 2006R, rzeką Wisłok i kolejną droga powiatowa
nr 2060R. Droga biegnie po północnej stronie miejscowości Besko. Droga w dalszym ciągu biegnie po polach uprawnych
w kierunku południowo wschodnim gdzie następnie dochodzi do granicy z Gminą Zarszyn

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,2 km.

Gmina Zarszyn
Odcinek trasy rozpoczyna się w km ok 21+400 i kończy się w km 25+060. Podwariant I na odcinku przejścia przez Gminę
Zarszyn przebiega po północnej stronie gminy omijając miejscowość Zarszyn i Długie. Następnie droga włącza się do
drogi krajowej nr 28 pomiędzy miejscowościami Długie i Nowosielce. Na odcinku tym droga również przekracza linie
kolejowa nr 108 oraz linie wysokiego napięcia 110 kV.

Długość podwariantu wynosi ok. 3,6 km.

Wariant II (kolor zielony)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek trasy rozpoczyna się w km 0+000 i kończy w km ok 0+350. Wariant II zaczyna się w Mieście Krosno w bliskiej
odległości od granicy z Gminą Miejsce Piastowe. Projektowany wariant jako jedyny odbija w kierunku południowo
zachodnim omijając stokiem pagórki zlokalizowane pomiędzy miejscowość Miejsce Piastowe a Kaczeniec.

Długość odcinka wariantu na terenie gminy wynosi ok. 0,35 km.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek ten rozpoczyna się w km ok 0+350 i kończy się w km ok. 5+300. Wariant II po przekroczeniu granicy pomiędzy
Miastem Krosno i Gminą Miejsce Piastowe przebiega dalej po łąkach i nieużytkach rolniczych, przecina tor motokrosowy
oraz omija od strony zachodniej były PGR. Po ominięciu PGRu trasa drogi kieruje się do istniejącej drogi krajowej nr 19
płynnie omijając miejscowość Miejsce Piastowe. Na odcinku tym droga przecina drogę powiatowa nr 1975R. Po
przecięciu drogi krajowej nr 19 wariant ten przechodzi w bliskiej odległość od projektowanej drogi ekspresowej nr 19
po czym kierując się na wschód łączy się z istniejącą droga krajowa nr 28. Następnie wariant drogi krajowej łączy się z
projektowanym węzłem Miejsce Piastowe gdzie dalej biegnie już śladem istniejącej drogi krajowej nr 28 a do granicy z Gminą Iwonicz.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5 km.

Gmina Iwonicz
Początek odcinka drogi rozpoczyna się na węźle Miejsce Piastowe w km 5+300 i kończy się w km ok. 9+300. Trasa
projektowanego wariantu w Gminie Iwonicz przebiega po starym śladzie drogi krajowej nr 29 aż do granicy z Gminą
Rymanów. Na odcinku tym zostanie wykonana przebudowa istniejącej drogi.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,0 km.

Gmina Rymanów
Odcinek drogi krajowej rozpoczyna się w km 9+300 i kończy w km ok 17+500. Wariant przebiegu drogi zaczyna się na
istniejącym śladzie drogi krajowe w okolicach miejscowości Klimkówka. Po minięciu tej miejscowości droga odbija po
nowym śladzie w kierunku północno wschodnim omijając miejscowość Rymanów. Na odcinku tym droga przecina rzekę
Tabor mijając liczne zabudowania zlokalizowane po obu stronach rzeki. Następnie droga kieruje się w stronę istniejącej
drogi krajowej nr 28 z która się łączy i biegnie jej śladem aż do granicy z Gminą Besko. Na odcinku tym projekt wariantu
przecina drogę wojewódzka nr 887 i powiatową nr 2010R.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 8,2 km.

Gmina Besko
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 17+500 i kończy w km ok. 22+400. Odcinek wariantu w Gminie Besko zaczyna się
na istniejącej drodze krajowej nr 28 w m. Gniewoszówka. Po ok 500m przebiegi po starej trasie droga odbija w kierunku
południowo wschodnim omijając miejscowość Besko od strony południowej. Droga po minięciu rzeki Wisłok wbija się
w otaczające miejscowość Besko pagórki by następnie skierować się w kierunku północno wschodnim do drogi krajowej
nr 28 by się z nią połączyć na granicy z Gminą Zarszyn.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5 km.

Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 22+400 i kończy się w km 30+255. Wariant ten zaczyna się istniejącym śladzie
drogi krajowej nr 28. Po przejechaniu ok 300 m droga odbija w kierunku południowym omijając miejscowość Zarszyn i
Długie by następnie podłączyć się do drogi krajowej nr 28 w m. Nowosielce. Droga na tym odcinku przebiega u podnóża
wzgórz zlokalizowanych po południowej stronie drogi krajowej nr 28.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok 7,8 km.

Wariant III (kolor fioletowy)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek zaczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok 0+070. Początek wariantu I rozpoczyna się na drodze krajowej nr
28 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granica z Gminą Miejsce Piastowe po czym
płynnie odbija w kierunku południowo wschodnim omijając market OBI.

Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 70 m.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek wariantu III rozpoczyna się w km 0+070 i kończy w km ok 4+100. Trasa wariantu kieruje się na wschód omijając
centrum handlowe OBI. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach
rolnych i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym
projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu drogi krajowej nr 28 droga skręca w kierunku
południowo wschodnim w kierunku drogi krajowej nr 28 z którą się łączy płynnie omijając miejscowość Miejsce
Piastowe. Następnie wariant drogi przebiega po istniejącym śladzie gdzie włącza się do projektowanego węzła Miejsce
Piastowe rogi ekspresowej S19. Dalej droga biegnie po istniejącym śladzie aż do granicy z Gminą Iwonicz.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,1 km.

Gmina Miejsce Piastowe
Wariant rozpoczyna się w km ok 4+100 i kończy się w km ok. 8+200. Wariant drogi zaczyna się na granicy z Gminą
Miejsce Piastowe na istniejącej drodze krajowej nr 28. Po minięciu Węzła Miejsce Piastowe droga odbija w kierunku
północno wschodnim, biegnie po polach i łąkach omijając miejscowość Iwonicz od strony północnej aż do granicy z
Gminą Rymanów.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,1 km.

Gmina Rymanów
Wariant rozpoczyna się w km ok 8+200 i kończy się w km ok. 17+000. Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej
kieruje w kierunku północnym omijając m. Rymanów. Na odcinku tym droga przecina rzekę Tabor. Na dalszym odcinku
droga skręca w stronę drogi krajowej nr 28 omijając wzniesienia jakie są zlokalizowane w tej części gminy. Po minięciu
m. Nowa Wieś od strony północnej droga wariant przecina drogę krajową nr 28 i dalej biegnie w kierunku południowo
– wschodnim omijając miejscowość Gniewoszówka od strony południowej. Wariant kończy się na granicy z Gminą Besko
na rzece Wisłok.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 8,8 km.

Gmina Besko
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok 17+000 i kończy w km ok 22+200. Wariant przebiegu drogi w Gminie Besko
zaczyna się na rzece Wisłok. Dalej wariant przebiega po polach uprawnych na skraju lasu, by następnie odbić w kierunku
północnym i skrzyżować się z droga krajowa nr 28 oraz linia kolejowa nr 108. Dalej droga przebiega po polach i kończy
się na graniczy z Gminą Zarszyn.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,2 km.

Gmina Zarszyn
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok 22+200 i kończy w km ok 28+516. Wariant przebiegu drogi w Gminie Zarszyn
zaczyna się na granicy z Gminą Besko w północnej części miejscowości. Na odcinku tym wariant przecina potok Pielnica
oraz drogę powiatowa nr 2045R, pola uprawne i łąki by następnie skręcić na południe biegnąc równolegle do drogi
krajowej nr 28. Wariant ten omija po stronie północnej miejscowości Zarszyn i w m Długie ponownie przecinając linie
kolejową włącza się do drogi krajowej nr 28.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,3 km.

Wariant IV (kolor jasno niebieski)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km Początek wariantu I rozpoczyna się na drodze krajowej nr
28 w km 0+000 i kończy w km ok 0+300 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granica
z Gminą Miejsce Piastowe po czym płynnie odbija w kierunku południowo wschodnim omijając market OBI.

Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 300 m.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 0+300 i kończy w km ok 4+300. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa
drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony
zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu drogi
krajowej nr 19 droga skręca w kierunku południowo wschodnim w kierunku drogi krajowej nr 28. Na odcinku tym
wariant przecina projektowaną drogę ekspresową nr 19.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,0 km.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 4+300 i kończy w km ok 8+200. Wariant drogi zaczyna się na granicy z Gminą Iwonicz
Zdrój w niedalekiej odległości od istniejącej drodze krajowej nr 28. Po minięciu Węzła Miejsce Piastowe droga odbija
w kierunku północno wschodnim po polach i łąkach omijając miejscowość Iwonicz aż do granicy z Gminą Rymanów.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,9 km.

Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok 8+200 i kończy w ok. 17+000. Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej
kieruje w kierunku północnym omijając m. Rymanów. Na odcinku tym droga przecina rzekę Tabor. Na dalszym odcinku
droga skręca w stronę drogi krajowej nr 28 omijając wzniesienia jakie są zlokalizowane w tej części gminy. Po minięciu
m. Nowa wieś od strony północnej droga wariant przecina drogę krajową nr 28 i dalej biegnie w kierunku południowo
– wschodnim omijając miejscowość Gniewoszówka od strony południowej. Wariant kończy się na granicy z Gminą Besko
na rzece Wisłok.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 7,8 km.

Gmina Besko
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 17+000 i kończy w km ok 20+400. Wariant drogi zaczyna się na rzece Wisłok.
Droga na tym odcinku omija miejscowość Besko od strony południowej przechodząc stokowo po terenie pagórków
zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejscowości. W dalszym odcinku droga przebiega po stoku wzniesień aż
do granicy z Gminą Zarszyn.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,4 km.

Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 20+400 i kończy w km 25+293. Wariant zaczyna się na granicy z Gminą Besko
na wzniesieniach zlokalizowanych po południowej stronie m. Zarszyn. Droga przebiega w kierunku wschodnim po
wzniesieniach okolicznych pagórków przecinając drogę powiatowa nr 2059R. Wariant omija miejscowość Zarszyn od
strony południowej. Następnie w okolicach stawów Żłoby droga skręca w kierunku północnym gdzie łączy się następnie
z istniejąca sroga krajowa nr 28.

Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,7 km.