Sprawdź, które szkoły podstawowe z Krosna wypadły najlepiej podczas egzaminów kończących ósmą klasę.
Młodzi krośnianie kolejny raz świetnie poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Wyniki uzyskane z każdego przedmiotu są znacznie wyższe od wyników wojewódzkich i ogólnopolskich.
Średnia z języka polskiego w Krośnie - 66 proc. (powiat krośnieński - 60, województwo podkarpackie - 62, Polska - 60).
Średnia z matematyki w Krośnie - 56 proc. (powiat krośnieński - 48, województwo podkarpackie - 49, Polska - 47).
Średnia z języka angielskiego w Krośnie - 73 proc. (powiat krośnieński - 60, województwo podkarpackie - 65, Polska - 66).

Najwyższe wyniki procentowe z języka polskiego:
1. Szkoła Podstawowa nr 8
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.

Najwyższe wyniki procentowe z matematyki:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 15
3. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.

Najwyższe wyniki procentowe z języka angielskiego:
1. Szkoła Podstawowa nr 8
2. Szkoła Podstawowa nr 3
3. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.

Najwyższą skalę staninową średnich wyników uzyskały:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 8
3. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.