Wiktor Masłowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Lubatowej zdobył III miejsce w kraju w konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS.
Hasło tegorocznej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci z terenów wiejskich „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” nawiązywało do trzydziestoletniej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jubileuszu, który obchodzi w bieżącym roku. Celem konkursu jak co roku jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

- Do Placówki Terenowej KRUS w Krośnie w bieżącym roku wpłynęło 355 prac plastycznych z terenu powiatu krośnieńskiego z 29 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło. Wszystkie przygotowane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, zachwycały różnorodnością wykorzystanych technik i starannością wykonania - powiedziała Krystyna Przybyła-Ostap, kierownik Placówki Terenowej w Krośnie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca odebrała Karolina Zygmunt
Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca odebrała Karolina Zygmunt ze Szkoły Podstawowej w Lubatówce

Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Spośród nadesłanych prac do konkursu powiatowa komisja konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac.

I grupa – klasy O-III
1.Wiktor Masłowski (klasa III Szkoła Podstawowa w Lubatowej)
2.Karolina Zygmunt (klasa I Szkoła Podstawowa w Lubatówce)
3.Gabriela Albrycht (klasa III Szkoła Podstawowa w Równem).

II grupa – klasy IV-VIII
1.Krystian Kopa (klasa VIII Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich)
2.Klaudia Szczepanik (klasa IV Szkoła Podstawowa w Równem)
3.Julia Węgrzyn (klasa IV Szkoła Podstawowa w Lubatówce).

Wiktor Majewski i Krystyna Przybyła-Ostap
Wiktor Masłowski odebrał nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca na etapie powiatowym konkursu z rąk kierownika PT KRUS w Krośnie Krystyny Przybyły-Ostap

Na ręce dyrektorów szkół dla wszystkich uczestników plastycznych zmagań zostały przekazane pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez KRUS, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Lasy Państwowe, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego.

Praca Wiktora Masłowskiego
Praca Wiktora Masłowskiego

Na etapie wojewódzkim II miejsce w województwie zajął Wiktor Masłowski, natomiast wyróżnienie zdobyli Karolina Zygmunt i Krystian Kopa, a w finale krajowym praca Wiktora Masłowskiego zdobyła III nagrodę.

Dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podsumowując konkurs podkreśliła, że wiedza dzieci na temat tego, jak należy się zachowywać, czego unikać, w jaki sposób nie narazić się na zagrożenia związane z pracą i przebywaniem w gospodarstwie rolnym jest naprawdę ogromna.

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Lubatowej
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Lubatowej

- Niezwykłe są też ich talenty oraz pomysły, które wykorzystały do zobrazowania przesłania konkursu. Prace plastyczne przemawiają do wyobraźni, w prosty i jasny sposób przestrzegają oraz informują, jak zachowywać się bezpiecznie - powiedziała dr Aleksandra Hadzik.

27 czerwca w Boguchwale podczas Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wiktor Masłowski odebrał nagrody z rąk dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS Bogdana Ryznara, dyrektor PIP Barbary Kiełt oraz dyrektora KOWR Jerzego Borcza.