Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez Klimkówkę wraz z remontem mostu nad potokiem Kościółkowa Woda.
- To, co wydawało się, że jest niewykonalne lub mało prawdopodobne, udało się zrobić - tak o przebudowie drogi powiatowej w Klimkówce wraz z remontem mostu nad potokiem powiedział starosta krośnieński Jan Pelczar podczas uroczystego otwarcia drogi po przebudowie, które odbyło się 15 lipca.

Jan Pelczar
To, co wydawało się, że jest niewykonalne lub mało prawdopodobne, udało się zrobić - powiedział podczas otwarcia starosta Jan Pelczar

Mieszkańcy Klimkówki od wielu lat zabiegali o remont drogi powiatowej biegnącej przez wieś. Jej poprzedni stan pozostawiał wiele do życzenia. Nie było też na niej bezpiecznie. Dochodziło do wypadków czy kolizji. Teraz to się zmieniło.

- Marzyliśmy o tej drodze od lat. Były osoby, które twierdziły, że zadanie to jest niewykonalne. Jednak udało się pokonać wiele przeszkód i w końcu mamy drogę z prawdziwego zdarzenia. Rzeczy niemożliwe stały się rzeczywistością. Wszystkim, którzy przyczynili się, że tak się stało, bardzo dziękuję - stwierdził sołtys Klimkówki Kazimierz Kielar.

Droga została poszerzona do 5,5 metra i wyremontowana na odcinku prawie 2 km. Wybudowano też 1230 metrów chodnika. Remontu doczekał się również most nad Kościółkową Wodą.

Kazimierz Kielar
Mamy drogę z prawdziwego zdarzenia - stwierdził sołtys Klimkówki Kazimierz Kielar

- Utwardzono też pobocza, odmulono rowy i przepusty, umocniono skarpy, wykonano oznakowanie i urządzenia BRD - powiedział Andrzej Zygar, prezes zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów z Krosna, która wykonywała to zadanie.

Prace trwały od sierpnia 2020 r. i zakończyły się w czerwca roku bieżącego.

- Myślę, że całokształt przebudowy tej drogi za poprzedników jak i ten etap zmienił bardzo Klimkówkę. Zrealizowaliśmy to, co było obiecywane, choć inwestycja była bardzo kosztowna - dodał starosta Jan Pelczar.

Mieszkańcy Klimkówki
W otwarciu wzięli udział mieszkańcy Klimkówki

Prace kosztowały ponad 3,2 mln zł, z czego powiatowi krośnieńskiemu udało się pozyskać ponad 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), nieco ponad 1 mln zł to środki własne powiatu, a gmina Rymanów przekazała 200 tys. zł.

W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi powiatowej uczestniczyli między innymi poseł Piotr Babinetz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz wraz z radną Joanną Bril, radny powiatowy Daniel Piwowar. Władze gminy Rymanów reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pitrus, zastępca burmistrza Grzegorz Wołczański i sekretarz gminy Marek Penar. W uroczystości wzięli też udział mieszkańcy Klimkówki. Drogę poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Bogdan Kielar.