Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego obiektu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Krośnie. Pieniądze na tą inwestycję zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Krosna.
Przedszkole Miejskie nr 1 w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 mieści się obecnie w budynku mającym ponad 40 lat. Choć miała to być jedynie tymczasowa siedziba przedszkola i służyć najmłodszym około 10 lat, to przedszkolaki korzystają z tego obiektu już ponad cztery dekady. Ale to się niedługo już zmieni. Decyzją Rady Miasta Krosna, w budżecie zostały zabezpieczone pieniądze na budowę nowej placówki Przedszkola Miejskiego nr 1. Przetarg wyłonił już wykonawcę tej inwestycji. Firma Solkan z Rzeszowa przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Ma wybudować nowe przedszkole za ponad 7,1 mln zł. Pozostałe oferty przetargowe opiewały na 9,1 mln zł oraz 8,4 mln zł.
Nowy obiekt przedszkola stanie na miejscu obecnego budynku i ma mieć kubaturę 6850 metrów sześciennych. Znajdą się w nim pomieszczenia dla sześciu oddziałów, w tym w razie potrzeby dla jednego oddziału żłobkowego.

Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna w rozmowie podkreśla, że jest kilka powodów, które zdecydowały, że władze miasta zdecydowały się na tą kosztowną inwestycję.

- Technologia, w jakiej był budowany obiekt ponad 40 lat temu, dzisiaj nie daje już gwarancji funkcjonowania i spełnienia wszystkich parametrów jakościowych, które muszą spełniać tego typu placówki oświatowe. Przeprowadzane ekspertyzy wskazywały, że trzeba podjąć jak najszybciej decyzję budowie nowego przedszkola, bo w niedalekiej przyszłości budynek mógł stanowić zagrożenie dla osób tam przebywających - tłumaczy Bronisław Baran.

Innym aspektem branym pod uwagę była analizy potrzeb na tą formę opieki na terenie miasta. Jak zaznacza zastępca prezydenta Krosna analizy, szczególnie pod kątem rozwoju miasta pokazały, że szczególnie w tej części miasta, która jest rozbudowywana, gdzie będą powstawały budynki wielomieszkaniowe, będzie również coraz więcej dzieci potrzebujących opieki przedszkolnej.

- Myśląc o rozwoju całego miasta, samorząd musi spełnić warunki, które są oczekiwane przez obecnych i przyszłych mieszkańców. Chcemy pokazać, że rodzice będą mieli zapewnioną opiekę dla wszystkich dzieci w krośnieńskich przedszkolach na bardzo wysokim poziomie i w bardzo dobrych warunkach. Budowa tego przedszkola jest więc jednym z elementów prorozwojowych naszego miasta. Chcemy zapewnić wszystkim chętnym opiekę żłobkową i przedszkolną w naszych placówkach samorządowych - informuje Bronisław Baran.

Budowa nowego przedszkola jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Dotychczasowe przedszkole zostanie przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich i ma tam funkcjonować przez cały rok szkolny 2021/2022. W tym czasie uczniowie przynajmniej części klas edukacji wczesnoszkolnej z SP nr 4 będą się uczyły, jak kiedyś, w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza.
Zgodnie z zapisem przetargowym, wykonawca ma 11 miesięcy na zrealizowanie inwestycji od dnia zawarcia umowy. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie sierpnia br. od zburzenia obecnego budynku PM nr 1.

22 listopada 2003 r. Przedszkole Miejskie nr 1 w Krośnie świętowało jubileusz 25-lecia działalności (placówka została oficjalnie otwarta 6 września 1978 r.) - Zobacz zdjęcia z uroczystości jubileuszowych.