Od 22 lipca obowiązują nowe stawki za parkowanie w płatnych strefach na terenie Krosna. Sprawdź, ile trzeba będzie zapłacić.
Strefy płatnego parkowania powiększyły się o parking zlokalizowany przy ul. Mielczarskiego i przy ul. Naftowej wzdłuż ulicy bezpośrednio przy dworcu autobusowym za stanowiskami 7-12. Wprowadzenie opłat podyktowane jest deficytem wolnych miejsc postojowych w tej części miasta. Na tych ulicach występuje duże natężenie ruchu, a większość parkujących tam samochodów, pozostawiane jest na bardzo długo. To uniemożliwia korzystanie z parkingu większej ilości osób. Wprowadzenie opłaty za parkowanie ma spowodować rotację parkujących pojazdów.
Opłaty są pobierane w całej strefie płatnego parkowania od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00.

Ważne dla osób niepełnosprawnych


Do tej pory osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mogły bezpłatnie parkować na dowolnych miejscach parkingowych. Od 22 lipca posiadacze takich kart będą mogli parkować za darmo tylko i wyłącznie na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych. Jeśli pozostawią swoje samochody na innym miejscu niż specjalnie dla nich przeznaczone „niebieskie” miejsca, będą musieli zapłacić za parkowanie.

Opłaty w I strefie (ulice: Franciszkańska, Blich, Juliusza Słowackiego, Rynek, Zjazdowa, Wojciecha Roberta Portiusa, Pawła z Krosna, Józefa Piłsudskiego - od ul. Rynek do ul. Podwale)


- 2,00 zł - za połowę pierwszej godziny parkowania,
- 3,90 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
- 4,70 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
- 5,60 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
- 3,90 zł - za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę parkowania.

Opłaty w II strefie (ulice: Podwale; Tkacka; Grodzka - od ul. Tkackiej do ul. Placu Konstytucji 3 Maja; ks. Stanisława Staszica - od ul. ks. Piotra Skargi do ul. Plac Konstytucji 3 Maja; Kapucyńska, Wisłocza, Forteczna, Legionów, Niepodległości - od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawskich; Naftowa; Romualda Mielczarskiego)


dla samochodów osobowych:
- 1,50 zł - za połowę pierwszej godziny parkowania,
- 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
- 3,60 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
- 4,30 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
- 3,00 zł - za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę parkowania.

w wyznaczonych miejscach do parkowania oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi dopuszczającymi postój autobusów:
- 3,90 zł - za pierwszą godzinę parkowania,
- 4,70 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
- 5,60 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
- 3,90 zł - za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę parkowania.